Nyheter

Ovärdigt att överge ensamkommande unga


Ensamkommande unga rivs upp från sin trygghet i Göteborg 

Ensamkommande barn som befinner sig i en asylprocess behöver trygghet. Vänsterpartiet har förslag som kan ge dem den trygghet de behöver. 

Nyligen slutade staten att ge kommunerna ersättning för flera av de
ensamkommande unga som fyllt 18 år. Istället hänvisas de till Migrations-

verkets boenden där de får bo helt utan stöd. I flytten rivs de därför upp från sin skola och de enda sociala sammanhang de har i Sverige. 

Vi kan ge dem trygghet 

Vänsterpartiet vill att ungdomarna ska få bo kvar i kommunens boenden där de känner sig trygga. Det är svårt att förstå den svåra situation som dessa ungdomar befinner sig i, att tvinga dem att lämna ännu ett sammanhang är ovärdigt. 

När de ensamkommande fyllt 18 år förlorar de inte bara sitt boende utan även sin gode man. Vi tycker att ungdomarna ska få behålla den rätten. 

Vi vill dessutom stötta de frivilligorganisationer som hjälper ensam-
kommande barn att få en meningsfull fritid och stödjer dem med myndighetskontakter.

Inget barn förändras över en natt – dags för Göteborg att ta ansvar 

Inget barn förändras över en natt. Att riva upp dem från all trygghet så fort de fyllt 18 år är ovärdigt. Andra kommuner har fått före och låtit ungdomarna bo kvar i kommunen. Det är dags att Göteborg tar samma ansvar. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk