Nyheter

Göteborgsförsöket med 6 timmarsdagen sprids i hela Sverige

Göteborgsförsöket med 6 timmarsdagen sprids i hela Sverige

Vänsterpartiet Göteborgs ordförande Adriana Aires lämnar över stafettpinnen till LiseLotte Olsson (V), landstingsråd i Västerbotten.

Allt fler tar efter succéförsöket med 6 timmarsarbetsdag på Svartedalens äldreboende. Nu ska städpersonalen på Skellefteå lasarett testa att förkorta arbetstiden för att förbättra arbetsmiljön.

Göteborgsförsöket med 6 timmarsdagen på Svartedalens äldreboende har fått stor uppmärksamhet
sedan det startade 2015. Nu sprids modellen av Vänsterpartiet till fler delar av landet.

Under måndagen lämnade Vänsterpartiets ordförande i Göteborg Adriana Aires en stafettpinne till landstingsrådet i Västerbotten LiseLotte Olsson (V) som en symbol för att Göteborgsförsöket nu sprids i hela Sverige.

LiseLotte Olsson (V) var initiativtagare till försöket i Västerbotten och hoppas på lika goda resultat som försöket på Svartedalen.

Göteborgsförsöket med kortare arbetstid är en lösning på de stora samhällsproblemen med ökade sjuktal och försämrad arbetsmiljö, säger LiseLotte Olsson.

– Sedan 1 mars arbetar 30 städare sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på Skellefteå lasarett. Försöket kommer att pågå i 1,5 år och jämföras med en liknande arbetsplats vid Lycksele lasarett för att utvärdera resultaten, säger Olsson.

– Städverksamheten har idag höga sjuktal och en tuff arbetsmiljö. Vi tror att en kortare arbetsdag
kan förbättra personalens mående och skapa en mindre stressig arbetsmiljö, fortsätter hon.

Adriana Aires är glad över att Göteborgsförsöket inspirerar resten av landet.

– 6 timmarsdagen på Svartedalens äldreboende har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det är tydligt att det finns ett stort tryck på att förkorta arbetstiden på flera håll i Sverige, säger hon.  

Daniel Bernmar (V), äldrekommunalråd i Göteborg, har tillsammans med succéförsöket med 6 timmarsdag på Svartedalens äldreboende, blivit uppmärksammad internationellt. På bilden: Daniel Bernmar (V), kommunalråd Göteborg, Adriana Aires ordförande Vänsterpartiet Göteborg och LiseLotte Olsson (V), landstingsråd Västerbotten.

Försöket på Svartedalens äldreboende startade 2015 och avslutades vid årsskiftet. En forskningsstudie visar att personalen är friskare och gladare, de äldre är nöjdare och sjukskrivningarna minskat.

– 6 timmarsdagen på Skellefteå lasarett är bara ett exempel på hur Göteborgsförsöket sprids. Förra året kortade ortopedkliniken på Mölndals sjukhus arbetstiden, tandläkarkliniken Vasa Viktoria har infört  6 timmarsdagen och snart kommer socialsekreterare i Angered erbjudas förkortad arbetstid, säger Aires.    
Både Aires och Olsson ser kortare arbetstid som ett framgångsrecept mot de ökande sjukskrivningstalen och den arbetsrelaterade stressen i samhället.

– Göteborgsförsöket visar tydligt att 6 timmarsdagen är en lösning på flera av de stora arbetsmiljöproblemen vi har idag, säger Olsson.

 

Nästa steg för Vänsterpartiet är att utöka den kortare arbetstiden med en nationell reform.

–  Nu är det dags att börja planera för en storskalig reform för 6 timmarsdagen i hela landet, säger Aires.

 

Presskontakt:

För Adriana Aires kontakta: Arne Hellmark, pressekreterare [email protected] 0709199973

LiseLotte Olsson: 0703572167 eller 0702965200 [email protected]

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk