Nyheter

Kön till äldreboende minskar

Kön till äldreboende minskar 

Nya åtgärder har vänt trenden med en växande kö till äldreboenden. Bland annat har befintliga lokaler omvandlats till äldreboendeplatser, korttidsplatserna har utökats och hemtjänsten stärkts. 
Förra året väntade rekordmånga äldre på en äldreboendeplats. Något som fick den rödgrönrosa ledningen att agera snabbt.   

– Vi insåg att det inte räckte med långsiktiga lösningar, utan att vi också behövde lösa den akuta situationen. Att äldre tvingas vänta i onödan kan vara slitsamt både för dem själva och anhöriga, säger Daniel Bernmar (V), äldrekommunalråd.   

Det har länge funnits planer på att bygga ett äldreboende per år från 2020 till 2035 för att möta behovet av en växande äldre befolkning. Att behovet skulle öka redan nu var förvånande enligt Bernmar. 

– För några år sedan hade Göteborg motsatt problem. Flera äldreboenden hade tomma lägenheter vilket gjorde att många platser lades ner. Men trenden vände snabbare än vi prognostiserat vilket gjort att vi inte lyckats bygga nya äldreboenden tillräckligt snabbt, säger han. 

– Att behovet ökat beror delvis på att många äldre lever längre i dag, vilket givetvis är glädjande även om det samtidigt har gjort att väntetiden ökar, fortsätter han. 

För att lösa den mer akuta situationen tog den rödgrönrosa ledningen fram flera åtgärder i slutet av förra året.   

– Vi omvandlar befintliga lokaler till äldreboendeplatser och har utökat våra korttidsplatser. Dessutom har vi stärkt hemtjänsten med läkare som gör hembesök. På så sätt slipper de äldre att åka in till sjukhuset i onödan och kan hålla sig friskare längre, säger Bernmar.   

Åtgärderna har redan gett resultat och väntetiden har börjat minska. Sedan förra sommaren har antalet väntande minskat med 6 procent. Endast en person har väntat längre än tre månader utan att tacka nej till en plats. 

– Ambitionen är att vi ska kunna erbjuda en äldreboendeplats tidigare än idag. Samtidigt är det bra att knappt någon som behöver vänta över tre månader, säger Bernmar. 

För att motverka att liknande situation uppstår i framtiden är planerna med att bygga ett äldreboende per år mellan 2020 och 2035 i full gång. Stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum, Majorna- Linné, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg har högst söktryck och har redan börjat planera för nya äldreboenden. I juni presenteras en samlad plan för byggnad av äldreboenden i staden. 

Det finns dessutom ett stort behov av att renovera befintliga äldreboenden. Enligt Bernmar finns flera äldreboenden som inte håller måttet och behöver renoveras inom kort. 

– Vi kommer därför även bygga ett evakueringsboende dit hyresgästerna kan flytta medan äldreboenden renoveras, säger Bernmar. 

Trots positiva besked om att trenden vänt är Daniel Bernmar långt ifrån nöjd. 

– Det finns all anledning att vara självkritisk. Vi borde haft minst ett nytt äldreboende på plats redan idag. Men om vi lyckas hålla i den här takten kan vi förhoppningsvis förhindra att liknande situation uppstår igen, säger han. 

Presskontakter: 

Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk