Nyheter

Privatisering hotar välfärden: oppositionen i Göteborg sätter företagens vinstjakt före behovet hos äldre och personal

Hetsprivatisering löser inte problemen

Hemtjänsten i Göteborg hetsprivatiseras

Omsorgen av Göteborgs äldre är hotad. Borgarna och Sverige­ demokraterna stressar just nu igenom en dåligt förberedd privatisering av hemtjänsten. De vill införa Lagen om valfrihet (LOV), vilket skulle innebära att privata företag tillåts sköta hemtjänsten och tjäna pengar på omsorgen av Göteborgs äldre.

Borgarna sätter företagens vinstjakt före välfärd

En privatisering kommer inte lösa problemen i hemtjänsten. I era kommuner har det istället lett till otrygghet för de äldre och försämrade arbetsvillkor.

Vinstjakt hör inte hemma i välfärden. Med utförsäljningen av hemtjänsten visar borgarna att de sätter företagens intressen före välfärden och bra arbetsvillkor.

Vänsterpartiet har lösningar för hemtjänsten

Vänsterpartiet har lösningar som skulle förbättra hemtjänsten. Vi ser problemen i dagens verksamhet och vill se en förändring så snart som möjligt.

Våra lösningar

– Ge mer pengar till hemtjänsten
– Öka personaltätheten
– Stärk brukares och personalens inflytande

Engagera dig i Vänsterpartiet Göteborg – för mänskliga arbetsvillkor och en välfärd att lita på! 
Det här kan du göra för att engagera dig mot privatiseringarna av hemtjänsten och mödravården: 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk