Nyheter

Vänsterpartiet Göteborg: Vi kan inte gå med på att social housing införs

I diskussioner om byggnationen i Frihamnen förekommer förslag på inkomsttak, det vill säga att bara personer med tillräckligt låg inkomst får efterfråga lägenheter. Det skulle innebära ett system som kallas social housing. Vänsterpartiet kan inte gå med på att det införs i Göteborg och i förlängningen hela Sverige. 

Läs Vänsterpartiet Göteborgs distriktsstyrelses uttalande om byggnationen i Frihamnen och varför vi inte kommer gå med på införande av social housing i Göteborg. 

Vänsterpartiet Göteborgs syn på Frihamnsmodellen och social housing

Det råder stor brist på bostäder i Göteborg såväl som i övriga landet. I våra större städer är det bristen på hyresrätter med rimliga hyror som är mest akut. Vänsterpartiet driver ständigt på för att öka takten på bostadsbyggandet, men det går fortfarande alltför långsamt.

Samtidigt som bostadsbristen ökat, har vi under lång tid sett att de lägenheter som byggs blir så dyra att en stor del av göteborgarna inte har möjlighet att efterfråga dem. Från stadens sida försöker man hitta olika sätt att styra produktionen av hyresrätter så att det även ska finnas nyproduktion till en hyra som de flesta har råd med. Ett sätt är att ställa krav på vilka hyresnivåer som fastighetsägaren ska kunna sätta när det byggs på kommunal mark. Så görs redan idag när det gäller t ex upplåtelseformer. Detta testas bland annat i Frihamnen, där det blir särskilt viktigt eftersom vi annars riskerar att få en helt ny central stadsdel som är omöjlig för en stor del av Göteborgs arbetarklass att bo i.

Vänsterpartiet Göteborg ser positivt på Frihamnsmodellen och vi är glada att det finns en gemensam strävan i staden att skapa socioekonomiskt blandade stadsdelar och öka inkluderingen. Därför är det inte så konstigt att det nu blir diskussioner kring hur lägenheterna med lägst hyra ska fördelas. Frihamnsprojektet har alls ögon på sig. Forskare, politiker, journalister, byggbranschen och medborgare vänder sina blickar hit och det kan bli ett exempel som kopieras över hela landet.
Vänsterpartiet vill värna om den svenska generella bostadspolitiken med en stor varierad allmännytta och bostadskö. Alla kan stå i bostadskö och söka hyresrätter på lika villkor. För att folk ska ha förtroende för systemet är det viktigt att det är just generellt, precis som med övrig välfärd.

I motsats till en generell bostadspolitik diskuteras nu förslag på inkomsttak, dvs att bara människor med tillräckligt låg inkomst får efterfråga lägenheterna med lägst hyra. Rätten att hyra vissa lägenheter blir då behovsprövad och vi får det som kallas för social housing. Vänsterpartiet både nationellt och i Göteborg ser inte att det är en lösning som ryms inom den generella bostadspolitiken, utan tvärtom skulle det bana väg för marknadshyror. Vi vet att inkomsttak mycket snabbt riskerar att minska stödet för bostadspolitiska satsningar och en livskraftig allmännytta. Om vi börjar sätta inkomsttak på lägenheter i Frihamnen öppnar det upp för inkomsttak på andra lägenheter med rimlig hyra i centrala stan. Till slut finns bara dyra lägenheter kvar för majoriteten av Göteborgarna att efterfråga, och då är slaget om marknadshyror i praktiken förlorat. Att leva i en lägenhet med inkomsttak riskerar dessutom att vara stigmatiserande för hyresgästen som bor i den bland alla icke behovsprövade lägenheter utan inkomsttak.

Vänsterpartiet kan inte gå med på att vi inför social housing i Göteborg och i förlängningen i hela Sverige.

Antaget av distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg

 

dsmindre
Kontakt 

Vänsterpartiet Göteborg, distriktsexpedition 

Telefon: 031 856760
E-post: [email protected]

 

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk