Nyheter

Piggare och lugnare personal med 6 timmars arbetsdag

Piggare och lugnare personal med 6 timmars arbetsdag

 

Senaste rapporten från försöket med 6 timmars arbetsdag på Svartedalen visar att personalen är lugnare, piggare och anordnar fler aktiviteter till de äldre.

Sedan 1 februari 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende sex timmar om dagen, med åtta timmars lön. Dessutom följer en forskare hur försöket påverkar personalens hälsa, kontinuiteten i arbetet, verksamhetens innehåll samt kostnader och samhällsintäkter. Resultaten jämförs med Solängens boende, ett liknande äldreboende som används som referens under projektet.

Till skillnad från Solängens boende och i stadens äldreboenden som helhet, har inte sjukfrånvaron ökat på Svartedalens äldreboende sedan 1 februari 2015. Detta gäller även långvariga sjukskrivningar om 15 dagar eller fler. Sedan försöket inleddes har andelen arbetade grundtimmar ökat på Svartedalen, medan de har ökat på Solängen och varit oförändrade för Göteborgs äldreboenden som helhet. Under perioden har andelen timavlönade minskat medan andelen har ökat på Solängen och varit oförändrad på Göteborgs äldreboenden som helhet.

Jahja Zeqiraj (S), ordförande i SDN Västra Hisingen, är glad över att de nu kan se de resultat de hade hoppats att forskningen skulle visa.

-Rapporten visar att personalen är piggare och gladare, med tid och ork för så väl återhämtning som träning. De boende märker detta, framför allt när fler aktiviteter har organiserats för de äldre. På Svartedalen anordnas 80% fler aktiviteter än på Solängen, säger han.

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom välfärdssektorn i framtiden. Utslitning, stress och dålig balans mellan arbete och fritid har länge varit faktorer som bidragit till att många unga dragit sig för att utbilda sig till undersköterskor. Stadsdelsnämnsledamoten Carolina Bruseman (MP) vill bryta denna utveckling.

– Undersköterskeyrket måste förknippas med goda arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning, inflytande över arbetet och en möjlighet att känna stolthet över sitt yrke. Förkortad arbetstid kan vara en väg att förbättra arbetsvillkoren,
säger hon.

Patrik Helgeson (V), 1e vice ordförande i SDN Västra Hisingen, menar att det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.
– Vi måste bryta en utveckling mot ökad sjukfrånvaro, stressrelaterad ohälsa och ökad utslitning i arbetslivet. Idag väljer 200 000 kommunalarbetare, varav 90 procent är kvinnor, att gå ner i arbetstid för att klara av vardagen. En tredjedel av kommunalarbetarna går i pension före 65 års ålder och deltidsarbetande kommunalarbetare har ofta mycket låga pensioner. Hel människa efter helt arbetsliv måste vara vårt mål och riktning, säger han.

Presskontakter: 

Alice Vernersson
Telefon: 070 430 02 77
E-post: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk