Nyheter

Miljötänk kan spara 11 miljoner åt äldreomsorgen

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ:

Fotograf: Alice Vernersson På bilden från vänster: Alf Zackrisson (hyresgäst), Kimberly Moore (enhetschef), Flora Andersson (hyresgäst), Ulf Kamne (miljökommunalråd), Daniel Bernmar (äldrekommunalråd), Annika Mattson (enhetschef), Raz Ali (undersköterska) och Panagiotis Zafirou (undersköterska).

Om alla äldreboenden minskade sitt avfall lika mycket som Sekelbo hade Göteborgs stad kunnat spara mer än elva miljoner kronor om året.

Äldreboendet Sekelbo gjorde sig av med plasthaklappar och engångsprodukter och började servera mindre, men mer näringsrika portioner. Det gjorde att de kunde minska sitt matavfall med 23 procent och det brännbara avfallet med 10 procent. Då kunde de spara över 140 000 kronor som nu går direkt tillbaka till verksamheten.

– Det är imponerande att personalen har lyckats minska på avfallet med relativt enkla medel. Det bådar gott inför framtiden och nu vill vi se att fler i staden följer efter, säger miljökommunalrådet Ulf Kamne (MP).

Ulf Kamne överlämnade på torsdagen en check på 143 200 kronor till äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V). Detta som en symbol för hur miljöarbetet kan leda till minskade utgifter för äldreomsorgen, som då kan få pengar över till annat.

– Det blir en win-win-situation för både miljön och äldreomsorgen. Det skulle fler äldreboenden eller andra verksamheter kunna göra. Att tänka på miljön och spara på våra gemensamma resurser vinner alla på, säger Ulf Kamne.

Det är Kretslopp- och vattennämnden som står bakom det projektet ”Det avfallssnåla äldreboendet” som är unikt i Sverige genom sin storlek och omfattning. 40 olika åtgärder drevs igenom för att minska på sopberget. Bland annat byttes engångsprodukter som haklappar och underlägg av plast ut mot tvättbara och man provade ut inkontinensskydd individuellt till varje boende.

Inom Göteborgs stad slängs ungefär 1 200 ton mat per år enligt tidigare beräkningar. Hälften av det antas vara svinn från serveringen eller köket. En av åtgärderna på Sekelbo var att minska storleken på portionerna, istället fick de boende mer näringsrik mat och sådant de tyckte om att äta.

Resultatet blev en minskad klimatpåverkan med 10 ton koldioxid per år. De årliga kostnaderna för inköp och avfallshantering minskade med 143 200 kronor.

– Inom en snar framtid kommer antalet äldre att öka i Göteborg och för att möta de ökade behoven kommer det krävas mer resurser. Att minska svinnet skulle kunna frigöra resurser till att stärka äldreomsorgen, säger Daniel Bernmar.

I Göteborg finns drygt 70 äldreboenden. Om fler boenden jobbade med att förebygga avfall och minska på svinnet skulle en uppskattad årlig besparing för staden landa på ungefär elva miljoner kronor.

– Sekelbo har tagit täten, nu behöver våra andra boenden också moderniseras och bli mer miljövänliga, säger Daniel Bernmar.

Undersköterskan och miljöombudet Panagiotis Zafirou tycker att det har varit givande att arbeta med projektet.

– Det viktigaste har varit att förbättra miljön, men självklart är det en bonus att vi samtidigt sparat pengar som kan gå tillbaka till äldreomsorgen, säger han när checken överlämnades.

Kretslopp och vatten coachar nu fem nya äldreboenden fram till årsskiftet och arbetar samtidigt med att få fler verksamheter inom staden att minska på avfallet.

 

Presskontakt Vänsterpartiet Göteborg:
Alice Vernersson
070-430 02 77
[email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk