Nyheter

Rödgrönrosa ledningen fortsätter insatser för att förbättra arbetsmiljön

Träning på arbetstid ska förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron i hemtjänsten. Som ett forskningsprojekt med start i september ska 100 medarbetare få träna på arbetstid under ett år.

Att arbeta i hemtjänsten kan vara ett både stressigt och tungt arbete.  Idag upplever två av fem medarbetare inom hemtjänsten fysiska besvär. Den tuffa arbetsmiljön kan delvis förklaras av de geografiskt spridda arbetsplatserna, dygnet runt arbete och många medarbetare per chef.

Enligt äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V) kan fysiskt träning på arbetstid vara en av nycklarna för att förbättra arbetsmiljön.
– Undersköterskor och vårdbiträden tillhör de grupper som har den tuffaste fysiska arbetsmiljön och högst sjukfrånvaro i staden. Vår förhoppning är att träning på arbetstid ska ge fysiska hälsoeffekter och därigenom minska sjukfrånvaron, säger han.

Att träningen ska ske på arbetstid är nödvändigt anser Daniel Bernmar då hemtjänstpersonal utövar fysisk aktivitet i låg grad på fritiden.
– Det är svårt att nå grupper som är inte redan tränar genom endast frivilliga insatser eller förmåner, säger han.

En arbetsgrupp med ett trettiotal medarbetare från alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen har genom sina praktiska erfarenheter identifierat prioriterade utvecklingsområden för att kunna förbättra arbetsmiljön. Att hemtjänstpersonal ska få testa att träna på arbetstid var ett av förslagen.

– Att lyssna på personalens egna önskemål har varit viktigt. Vi vill ge personalen större inflytande över arbetet, säger Daniel Bernmar.

Fysisk aktivitet ska införas två timmar i veckan på betald arbetstid inom förslagsvis 3-4 hemtjänstenheter (omkring 100 personer). Samtidigt ska ytterligare 100 personer utses som kontrollgrupp för att kunna utvärdera effekterna.  Pilotstudien planeras starta i september och pågå under ett år.

Att förbättra arbetsmiljön höjer samtidigt kvaliteten inom hemtjänsten enligt Daniel Bernmar. Pigg och frisk personal har mer ork att ge en bättre omsorg till de äldre. Dessutom förstärks kontinuiteten genom minskad sjukfrånvaro.
– Om färre är sjukskrivna slipper de äldre att konstant lära känna nya personer och förklara vad de behöver hjälp med. Det kan vara påfrestande att gång på gång behöva förklara hur ett sår ska läggas om eller hur tvätten ska vikas, säger han.

Beslutet om att hemtjänstpersonalen ska få testa att träna på arbetstid togs kommunstyrelsen i januari. Pilotstudien är ett av förslagen i handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Under våren har ett arbete med att förverkliga planen pågått.

Presskontakter:
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

Helena Munther (Pressekreterare Miljöpartiet) 072-209 01 43  [email protected]

Viktoria Tryggvadottir (Pressekreterare Socialdemokraterna) 072- 855 40 17 [email protected]

Maria Hellbjörn (Pressekreterare Feministiskt initiativ) 070-682 33 73 [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk