Nyheter

Nya möjligheter till inflytande för göteborgare

Snart blir det möjligt för göteborgare att skriva egna förslag om hur staden kan förbättras.  Idag antog kommunstyrelsen riktlinjer för e-förslag.

E-förslag innebär att personer kan komma med tankar och idéer, som sedan diskuteras och värderas av andra på en webbplats. De förslag som får över 200 underskrifter skickas sedan till den politiska nämnd som ansvarar för frågan.

Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för demokrati, ser positivt på att stadens politiska arbete blir mer tillgängligt. För många är tröskeln att gå med i ett parti hög så staden behöver hitta fler sätt att engagera invånarna.

– En stor del av det politiska engagemanget sker idag på internet. När vi nu startar en webbsida för inflytande och gör det möjligt att lämna e-förslag, skapas en ny plattform för det politiska samtalet i Göteborg, säger han.

Erfarenheter från andra kommuner som har infört e-förslag visar att det framförallt är personer som är aktiva på internet som väljer att lämna e-förslag. För att bristande internetvana inte ska vara ett hinder kommer stadens medborgarkontor att erbjuda hjälp med att lämna e-förslag. Staden kommer även att genomföra informationsinsatser för att nå de invånare som vanligtvis inte deltar i politiska processer.

Vad som händer med förslagen efter att de skickats in är upp till politikerna.

Presskontakter:
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk