Nyheter

Kreativa satsningar ska förbättra arbetsmiljön i Göteborgs stad

Nu satsar de rödgrönrosa 20 miljoner på nya arbetsmetoder för att vända den negativa trenden med ökade sjukskrivningar.

I de rödgrönrosa partiernas förslag till budget 2017 avsätts 20 miljoner till en pott som kan användas till nyskapande arbetsmiljösatsningar. Stadens nämnder kommer att kunna ansöka om pengar för projekt om exempelvis mentorskap, arbetstidsinnovationer eller avlastning för hårt belastade yrkesgrupper.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) anser staden måste testa sig fram för att hitta lösningar som på allvar gör skillnad för de som arbetar i våra verksamheter.

– Det handlar om att hårt belastade socialsekreterare och skolpersonal kan få administrativt stöd eller att fysiskt belastade arbetsgruppen kan ges möjlighet att gå ner i kroppsarbete för att vara mentorer åt nyanställda. Detta ökar chanserna för fler att orka arbeta till pensionen, säger hon.

Arbetsmiljöpotten kommer särskilt att riktas mot yrkesgrupper med tung arbetsbelastning i syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Personalen inom äldreomsorgen är en av de mest utsatta yrkesgrupperna enligt äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V) som lyfter att potten till stor del kommer att riktas mot just denna yrkesgrupp.

– Personalen inom äldreomsorgen är ofta stressade och har en tuff arbetsmiljö, genom exempelvis förkortad arbetstid eller träning på arbetstid kan vi förbättra arbetsmiljön, säger han.

De 20 miljonerna kan utnyttjas av nämnderna och kan fördelas över fyra olika områden:
1. Upplägg där äldre medarbetare ges möjlighet att ägna en del av sin arbetstid åt handledarstöd eller mentorskap för nyanställda och praktikanter.
2. Upplägg där högt belastade yrkesgrupper avlastas på arbetsplatsen genom att vissa arbetsuppgifter lyfts av.
3. Arbetstidsinnovationer.
4. Nyskapande metoder för att förverkliga arbetsmiljöplanen inom äldreomsorgen.

Hela rödgrönrosa ledningens förslag till budget för 2017 kommer att presenteras inom kort.

Presskontakt:
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk