Nyheter

– Det måste finnas ett samhällsansvar, Maj Karlsson Vänsterpartiets huvudtalare på 1 maj i Göteborg

Maj Karlsson är huvudtalare för Vänsterpartiet på 1 maj i Göteborg. Läs gärna Vänsterpartiet Göteborgs tidnings Göteborgsvänsterns intervju med henne från tidigare i vår.

”Det måste finnas ett samhällsansvar”

Det blåser ett snålt, vått och horisontellt regn in från väster över Kungstorget. Direkt från Bergsjön kommer Vänsterpartiet Göteborgs riksdagsledamot Maj Karlsson, uppfylld av mötet med flickor och personal på ett ungdomshem för socialt utsatta flickor. Ett bra sätt att skaffa sig kunskaper och kontakter om man är riksdagsledamot och sitter i socialutskottet. – De här flickorna är en bortglömd grupp, och de far ofta mycket illa, säger Maj Karlsson.

Själva mötet ligger i linje med det arbete Maj Karlsson bedriver i Riksdagens socialutskott. Men hon  håller också parallellt på med en översyn och vidareutveckling av Vänsterpartiets politik för socialtjänsten. En stor del handlar om att inte bara diskutera verksamheten, utan också bredda den till att möta alla de som på olika sätt tar del av Socialtjänstens institutioner, insatser och personal.

– Det som slår mig mest är att människor som far illa förlorar sina rättigheter väldigt snabbt. Barn som blir tagna i samhällets tjänst upplever ofta att de inte blir lyssnade på, inte sedda. De vet inte vilka rättigheter de har eller vilken hjälp de kan förvänta sig. Det gör i sin tur att vi inte utformar den hjälp som de behöver, så att den tillgodoser ungdomarnas eller de utsattas eller missbrukarnas behov. Det är ett enormt stort misslyckande.

– Vi måste därför vidareutveckla Vänsterpartiets politik, även om vi varit mycket framsynta och drivit på i rätt riktning inte minst genom min företrädare Eva Olofsson.

Maj Karlsson pekar på den samhällsomvandling som skett, där vi alltmer går mot att vi som individer är ansvariga för våra misslyckanden. Social utsatthet är den brutalaste konsekvensen av ett klassamhälle. Därför anser hon att socialpolitiken borde ligga högt på Vänsterpartiets agenda.

– Vi måste komma tillbaka till att ta ett samhällsansvar och att inte straffa ut människor som inte fått de goda förutsättningar som många andra har fått. Det förebyggande arbetet är det absolut viktigaste vid sidan om arbete och sociala trygghetssystem. Men också fråga sig: vilka faktiska behov har en människa som hamnar på glid? Är trösklarna för höga innan människor vänder sig till socialtjänsten? Hur uppfattas de – som hjälpare eller bestraffare?

Tisdag till torsdag är Maj Karlsson i riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Det är möten med socialutskottet, med Vänsterpartiets riksdagsgrupp, omröstningar i kammaren, hearingar och konferenser. Och så förstås läsa på, fundera och formulera motioner, tal och underlag.

Särskilt stolt är Maj Karlsson över sina motioner, nu senast en om mäns våld mot kvinnor. På samma sätt som i socialtjänstresonemanget ovan handlar den om vilka insatser som ska till när någon väl blivit utsatt för våld..

– Vi ska också utveckla politiska förslag som förebygger våld.

Långa arbetsdagar och kvällar innan tåget tar henne tillbaka till Göteborg. Fredagen är, liksom måndagen, till för att möta väljare, anställda, vårdtagare i den egna valkretsen. Och förstås stämma av med olika vänsterpartister.

Hur går det att kombinera riksdagslivet med familj och vänner?

– Det är inte så jobbigt som man tror med familjen. Mina döttrar är stora och jag är faktiskt inte så saknad som jag trodde. Vi har också långa ledigheter kring jul och nyår. Själva riksdagsåret är kort, medan arbetet i valkretsen är något som ständigt pågår. Men det är svårare att hålla kontakten med vännerna. Och det är ett dilemma eftersom det är så viktigt för politiskt förtroendevalda att inte bara umgås med likasinnade.

För några veckor sedan blev Maj Karlsson vald till vice gruppledare för riksdagsgruppen.

– Jag försöker hjälpa gruppen i det vardagliga arbetet, inte påverka det politiska innehållet, men skapa förutsättningar för ledamöterna och gruppen att fungera. Hans Linde, som också sitter på Göteborgsbänken, har gjort ett fantastiskt jobb och det ska jag försöka leva upp till på min position.

Vad skiljer vänsterpartisterna i riksdagen från de andra?

– Vi är som parti maktkritiska och våra politiska förtroendevalda är folkligt förankrade. Det finns en helt annan elitism i de andra partierna.

En stor symbolfråga för Vänsterpartiet är partiskatten. En politiskt förtroendevald betalar en viss del av sin lön och arvoden till partiet. För Maj Karlsson, vars grundlön är 61 000 kronor i månaden, innebär det att hon varje månad betalar in cirka 10 000 kronor netto i månaden till partiet. Nettot blir lönen dryga 27 000 kronor.

– Det är fortfarande en bra ersättning. Tänk att 90 procent av löntagarna tjänar mindre än 40 000 kronor, vilket motsvarar 27 000 kronor netto. Men vi kan bli bättre på att tala om detta för folk. Vi är de enda i riksdagen som har partiskatt.

– Överlag är vi kanske dåliga på att få ut vår politik, det kan vi bli bättre på. En del handlar om att vi är ett litet parti, men framför allt handlar det om att prata så att människor förstår vad vi vill. Vi har en bra politik, men våra förslag är sällan enkla ryggmärgsreflexer. Den kräver långa förklaringar. Där tror jag att vi kan bli bättre, snabbare och mer stolta över vår egen politik.

Gus Kaage

Fakta – Maj Karlsson

Ålder: 35 år

Familj: Två tonårsdöttrar och man.

Bor: I Majorna

Intressen: Kampsport, dans.

Utbildning: Ofärdig bilmekaniker, examen i Statsvetenskap.

Gick med i Vänsterpartiet: 2009.

Politiska uppdrag: Arbetat som stadssekreterare i Göteborg för Vänsterpartiet. Riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet, vice gruppledare för Vänsterpartiet.

Maj Karlsson talar på Gustaf Adolfs torg ungefär kl. 15 på 1 maj. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk