Nyheter

Bara positiva resultat med sex timmars arbetsdag

Färre sjukskrivningar och fler aktiviteter för de äldre är effekterna av sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende.

Det visar resultaten från senaste uppföljningen av 6-timmarförsöket.
– Alla resultat pekar i rätt riktning. Störst effekt ser vi på sjukskrivningarna som fortsätter att minska, nu ligger de på 5,8 procent jämfört med genomsnittet 12, 1 procent i staden, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Sedan 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende sex timmar med full lön och det är planerat att pågå fram till 2017. Idag presenterades forskningsresultaten efter 12 månader med 6 timmar av följeforskaren Bengt Lorentzon.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd, anser att försöket har skapat bättre förutsättningar för ett mer hälsosamt och hållbart arbetsliv.
– Forskningsresultaten visar att personalen känner sig piggare, friskare och motionerar mer, säger hon.

Även de boende på Svartedalen är positiva och upplever att de får en bättre omsorg och mer tid med personalen. Sedan försöket startade anordnar personalen
på Svartedalen 64 procent fler aktiviteter än det likvärdiga äldreboendet som forskningsrapporten jämför med. Idag möter de boende gladare personal som därmed orkar ordna fler aktiviteter.

Enligt kommunalrådet Jonas Attenius (S) har forskningen varit en viktig del i försöket.
– Försöket visat att vi är öppna för innovationer i arbetslivet och vågar testa nya arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön, säger han.

Presskontakter:
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

 

Fakta:
Sedan 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende sex timmar med full lön och det är planerat att pågå fram till 2017. Försöket följs av en följeforskare som studerar hur personalens hälsa och stress påverkas och jämför resultaten med referensboendet Solängen.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk