Nyheter

Daniel Bernmar om branden i Kortedala: ”Vi måste få bukt med det rasistiska våldet”

”Vi måste få bukt med det rasistiska våldet innan det kostar fler människoliv”

 

Under natten till onsdagen den 30 mars brann ett tilltänkt HVB-hem för ensamkommande
flyktingbarn i Kortedala ner. Allt tyder på att även denna brand var anlagd.

Kommunalrådet Daniel Bernmar (V) kommenterar händelsen:

brand– Inatt brann ett planerat boende för flyktingar neri Kortedala. De anlagda bränderna blir bara fler och fler. Vi måste få bukt med det rasistiskt motiverade våldet innan det kostar fler människoliv.

– Inatt brann ett planerat boende för flyktingar neri Kortedala. De anlagda bränderna blir bara fler och fler. Vi måste få bukt med det rasistiskt motiverade våldet innan det kostar fler människoliv.

Om branden i Kortedala
I allt större utsträckning sker attentat mot boenden för människor på flykt.  Branden i Kortedala var bara en i raden av bränder mot flyktingboenden. Förra året skedde ett 40-tal attacker av liknande slag i Sverige och trenden håller i sig även detta år. I Göteborg har vi hittills varit förskonade av större attentat, men nu är även vår stad drabbad. I göteborgsområdet har vi sett tydliga tecken på en ökad aktivitet inom högerextrema kretsar. Vi ser också en stor ökning av vardagsrasism och allt fler anmälningar av hatbrott. Situationen är allvarlig för de som varje dag utsätts för hot och våld på grund av sitt ursprung eller hudfärg.

Våra insatser mot högerextremt våld

Den rödgrönrosa ledningen arbetar på flera sätt för att stärka arbetet mot högerextremism i staden. Vi arbetar mot högerextremism inom ramen för toleransprojektet, vi kommer förstärka värdegrundsarbetet på stadens arbetsplatser och skapa starkare demokratisk förankring i föreningsarbetet. I insatserna ingår att samordna stadens förebyggande arbete mot alla former våldsbejakande extremism, oavsett vem som utövar den. Vi arbetar också aktivt med att bryta de osunda manlighetsideal som frodas i samma ideologiska miljö. Långsiktigt är stadens pågående arbete med att bygga ett mer jämställt och jämlikt Göteborg för att motverka extremism och hat.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk