Nyheter

Projektet med sex timmars arbetsdag fortsätter

Försöksprojektet med sex timmars arbetsdag fortsätter

Sedan 1 februari 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende 6,5 timmar om dagen, med 30 timmars arbetsvecka och heltidslön. Kommunen betalade under 2015 för att bemanna upp personalstyrkan med 14 medarbetare. Dessutom anlitades en forskare för att följa upp och se hur försöket har påverkat personalens hälsa, kontinuiteten i arbetet och verksamhetens innehåll. Solängens äldreboende i Torslanda har utgjort jämförelseobjekt. Majoriteten i Stadsdelsnämnden Västra Hisingen beslutade därefter att avsätta pengar i budgeten för 2016 för att kunna förlänga projektet, samt följeforskningen, under ett år.

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om att ställa sig bakom en motion från (M) om att ”uppdra åt kommunstyrelsens och stadsdelsnämnden Västra Hisingen att avsluta försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum”. Frågan har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. Den styrande majoriteten i stadsdelsnämnden konstaterar att projektet fortgår som planerat och vi respekterar de kontrakt med personalen som har skrivits. Om kommunfullmäktige fattar beslut om att stadsdelsnämnden ska avsluta projektet kommer stadsdelsnämnden också att fatta beslut om hur detta ska genomföras.

Presskontakter:
Jahja Zaqiraj (s): 0722 19 14 54
Patrik Helgeson (v): 0725 470173
Carolina Bruseman (mp) : 0729 81 02 91

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk