Nyheter

Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Den höga arbetsbelastningen inom äldreomsorgen är bakgrunden till att de rödgröna idag antog en handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren. Äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V) är positiv till att staden nu kommer ge bättre förutsättningar för personalen.

– Vi vet att flera medarbetare inom äldreomsorgen upplever en hög arbetsbelastning och en tung arbetsmiljö – det måste vi naturligtvis göra något åt, säger han.

För att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom äldreomsorgen föreslås bland annat en ny bemanningsmodell för ökad frisknärvaro och kontinuitet, fysisk träning på arbetstid, ergonomiutbildningar, bättre lokaler och ökad samordning för att sprida positiva arbetssätt.

Men Bernmar anser att det inte bara handlar om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det handlar om mer än bara arbetsmiljö. Den som kommer till arbetet med ett leende gör ett bättre omsorgsarbete. Det som är bra för personalen är också bra för de äldre.

Fakta:

Den rödgrönrosa ledningen gav ett uppdrag i budget 2015 om att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Förslaget på handlingsplan från Stadsledningskontoret antogs idag av kommunstyrelsen. Förslagen till åtgärder som ligger till grund för handlingsplanen bedöms sammanlagt att kosta 3 500 000 kronor.


Presskontakt:

Alice Vernersson
0704 30 02 77
[email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk