Nyheter

Alla skolor ska hjälpas åt för nyanlända

Fler skolor ska få introduktionsgrupper för nyanlända. Fler nyanlända ska erbjudas skola i andra skolor eller stadsdelar som tidigare inte tagit emot så många. Och fler nyanlända ska få gå i friskolor. Det är huvuddragen i kommunens nya handlingslinjer som kommunstyrelsen fattade beslut om 16 december.

– Det är viktigt att alla skolor är med och tar ansvar. Vi har tidigare satsat extra resurser på skolor som tagit emot många nyanlända. Nu tar vi ett steg till för att underlätta en jämnare fördelning av nyanlända till fler skolor, säger Anneli Hulthén (S), ordförande i kommunstyrelsen.

De tio stadsdelarna har nu tagit ett samlat grepp om frågan och vill hjälpas åt för att sprida kompetens och insatser.

– Vi har sett att fler vill hjälpa till, därför vill vi skapa bättre förutsättningar. Det fria skolvalet har i kombination med bostadssegregationen ofta skapat en uppdelad skolgång, nu ändrar vi det, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd, som därför är stolt över det initiativ som nu tagits.

Det finns forskningsstöd för att en blandad sammansättning av elever i en skola eller klass inte bara gynnar integrationen utan också påverkar kunskapsresultaten. För alla.

– Ingen gynnas när vi separerar barn i olika nivåer, speciellt om det görs tidigt. Därför är det viktigt att ha klasser och skolor med barn med olika förutsättningar och bakgrund, säger Karin Pleijel.

Det gynnar naturligtvis även de nyanlända att komma till miljöer där de kan få kompisar som har svenska som modersmål. Det underlättar språkutvecklingen och möjligheten att känna sig hemma i ett nytt land.

– Vi hoppas att den öppna kultur som funnit på vissa skolor, nu kan spridas så alla skolor kan vara med och bidra, säger Daniel Bernmar (V) kommunalråd.

Alla stadsdelar jobbar aktivt med frågan om att sprida nyanlända bättre över stadens skolor. Introduktionsklasser startar i skolor som tidigare inte haft detta, bland annat i Askim och Västra Göteborg. På Hisingen samarbetar man över stadsdelsgränserna och erbjuder nyanlända elever bosatta i Västra Hisingen skolplacering i Norra Hisingen. I Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda samarbetar man sedan en tid tillbaka kring nyanlända.

För att skapa en likvärdig skolgång för fler barn över hela staden arbetar Göteborgs aktivt med att:

  •  ge fler skolor möjlighet att ha introduktionsgrupper eller liknande
  •  erbjuda nyanlända elever ett huvudalternativ till skolplacering som bäst tillgodoser den enskildes behov, även  om skolan ligger i en annan stadsdel, samt förstärka informationen till nyanländas vårdnadshavare om det fria  skolvalet
  •  samverka med kommunala och fristående skolor över hela staden, så att fler nyanlända kan få börja även i  friskolor.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk