Nyheter

Trygga anställningar och rätt till utbildning

(V)i i kommunstyrelsegruppen tillsammans med (S) och (Mp) har gått ut med följande pressmeddelande i dag på den Internationella kvinnodagen.

Trygga anställningar och rätt till utbildning

Den rödgröna majoriteten vill att alla anställda i Göteborgs Stad ska ha rätt till både trygg anställning och rätt utbildning. Det finns idag problem med så kallade utlasningar, d.v.s. att vissa verksamheter låter vikarier sluta innan dess förtursreglerna träder i kraft, samtidigt står staden inför ett stort rekryteringsbehov inom omsorgs- och vårdyrkena.

Vi vill att:
· Personal som arbetat 200 arbetspass tillsammans med sin chef ska genomföra ett samtal där man fastställer om personen ska fortsätta på arbetsplatsen.
· Om intresse finns från både arbetstagare och Göteborgs Stad så ska adekvat utbildning inom Vuxenutbildningen erbjudas vid behov.
· Efter ytterligare 200 arbetspass ska ett andra samtal genomföras för att se om intresse för utbildning kvarstår. Om utbildningen är påbörjad så ska personen i fråga erbjudas fast anställning när utbildningen är fullgjord.
· Personer med adekvat utbildning som är tim- eller månadsanställda vikarier ska erbjudas fast anställning senast efter 200 arbetspass.

För oss i den rödgröna majoriteten är en kompetent och engagerad personal nyckeln till en god verksamhet som håller hög kvalitet. Men det handlar också om jämställdhet. Kvinnor har lika stor rätt till trygga arbetsförhållanden som män och i de yrken som berörs här är ca 90 % av arbetskraften kvinnor. Detta tillsammans med rätten till heltid borgar för en arbetsmarknad där kvinnodominerade yrken ger samma förutsättningar till försörjning som de mansdominerade.

// Mats Pilhem

Ett exempel på hur vi har lyckats öka antalet heltider inom äldreomsorgen i Göteborg.

Heltider

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk