Nyheter

Studiebesök på socialkontor i Östra Göteborg

Bild: Mats Pilhem på besök på socialkontor i Östra GöteborgMats Pilhem har besökt Sveriges näst största socialkontor i stadsdelen Östra Göteborg där han träffade enheten för Ekonomiskt bistånd på Kortedala Torg och Boendestödsenheten på Tellusgatan 2, samt ansvarig chef.

Mats Pilhem har besökt Sveriges näst största socialkontor i stadsdelen Östra Göteborg där han träffade enheten för Ekonomiskt bistånd på Kortedala Torg och Boendestödsenheten på Tellusgatan 2, samt ansvarig chef.

Under besöket träffade Mats handläggare och verksamhetspersonal som berättade hur man arbetar och hur de upplever sitt jobb.

Inom Ekonomiskt bistånd fick vi höra hur de arbetar med bland annat att bryta långtidsberoende av ekonomiskt bistånd och inom Boendeenheten, höra hur man arbetar med att motverka vräkningar, boendestöd och att skaffa bostäder till bostadslösa.

Personalen berättade om sina förutsättningar

Vi tycker det är bra när vi kommer ut på studiebesök och möter personal som är öppna med hur man upplever sitt jobb. Den öppenheten mötte vi på socialkontoret! Vi fick en bra bild av vilka utmaningen som finns i jobbet och vad som är stressande och otillfredsställande. Man vill göra rätt och för rätt grupper, men verkligheten ger många gånger inte förutsättningarna. Till exempel konsekvenserna av den bostadsbrist som finns i Göteborg, där Boendeenheten står med en barnfamilj och inte lyckas få tag på en lägenhet till familjen. Där personalen ställs inför ett stort samhällsproblem utan egentliga verktyg att lösa problemet och det ger en känsla av hopplöshet. Det beskrevs också andra områden som också behöver utvecklas.

Vänsterpartiet har tagit initiativet till att utreda socialsekreterarnas arbetssituation.
Yrkande i KS

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk