Nyheter

Inga barnfamiljer i Göteborg ska vräkas!

Bild: Christian LarssonRapport från kommunfullmäktigedebatten torsdagen den 8 november

Den 8 september 2010, för mer än två år sedan beslutade Kommunstyrelsen, på initiativ av Vänsterpartiet, att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en lägesanalys och förslag på åtgärder som kommunen behöver vidta för att barnfamiljer inte skall vräkas. Det är bra att Kommunfullmäktige antar riktlinjer som ska gälla för hur socialkontoren ska arbeta tillsammans med de kommunala bostadsbolagen för att förhindra vräkning av barnfamiljer.

Tack vara en stark allmännytta i kommunen får vi ett stort genomslag med våra riktlinjer! Vi får nu hoppas att de privata värdarna tar sitt ansvar och följer riktlinjerna.
Att vi får riktlinjer som styr att insatserna ska ske tidigt för att förhindra vräkning är bra men ändå inte tillräckligt. Fram till september 2012 har 20 barn vräkts och förra året var det lika många.

Vänsterpartiet driver linjen att inga barn ska drabbas av vräkning!

Av: Christian Larsson, ledamot i kommunfullmäktige

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk