Nyheter

Kortare arbetsdag ett måste för ett hållbart Göteborg

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens 2012-03-04

I finanskrisens spår ökar arbetslösheten och inkomstskillnader. I Sverige är var fjärde ungdom arbetslös. I Göteborg är över 14 000 personer arbetslösa. Det är var 25:e invånare i arbetsför ålder. I vissa stadsdelar är var 14:e utan ett arbete. Arbetslösheten har två sidor. Den som är arbetslös slås ut både ekonomiskt och mentalt och de som har arbeten tvingas att jobba allt snabbare och allt längre. Vi ser ett stressigare arbetsliv växa fram samtidigt som en skadlig låglönekonkurrens drabbar alla på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet vill se en arbetstidsförkortning, med sikte på målet om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Sedan införandet av den lagstadgade åtta timmarsarbetsdagen år 1919 och förkortningen av arbetsveckan år 1973 har väldigt lite hänt på området. Trots kraftiga produktivitetsökningar är normalarbetsveckan fortfarande 40 timmar.

Sex timmars arbetsdag handlar om frihet och ökad livskvalité. Det blir allt svårare att få ihop ett mer krävande arbetsliv med en fungerande familjetillvaro. Många väljer därför att betala sin egen arbetstidsförkortning genom att arbeta deltid medan andra, i synnerhet låginkomsttagare, inte har råd att gå ner i arbetstid. En generell arbetstidsförkortning ger alla möjligheten att leva ett rikare liv.

Sex timmars arbetsdag är också en jämställdhetsreform. I regel är det kvinnor som frivilligt eller ofrivilligt går ned i arbetstid och inkomst för att vardagen ska fungera. Med Vänsterpartiets förslag kan kvinnor gå upp till heltid och därmed på riktigt bli ekonomiskt självständiga. Reformen innebär också att männen kan ta ett större ansvar för det obetalda arbetet hemma.

Göteborg styrs av en rödgrön majoritet med höga ambitioner. Vårt mål är en solidarisk och mer hållbar stad, där alla har möjlighet att utveckla sina liv. Vänsterpartiet vill nu att Göteborg ska gå före genom en gradvis arbetstidsförkortning i de kommunala verksamheterna. Det handlar om att införa arbetstidsförkortning på arbetsplatser som ofta är kvinnodominerade, där deltidstjänsterna är många och belastningen på personalen hög. En arbetsförkortning till sex timmar per dag skulle ge ett nytt jobb för var tredje kommunanställd.

Framtidens Göteborg ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och ekologisk hållbarhet. Sex timmars arbetsdag är en frihets- och jämlikhetsreform och Vänsterpartiet vill att Göteborg ska visa vägen.

Presskontakt:

Thaher Pelaseyed, distriktsordförande
[email protected]
0733 79 43 47

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk