Nyheter

Vänsterpartiet ska driva en feministisk offensiv!

Många feministiska motioner debatterades under Vänsterpartiets kongress. Barnpassning på alla större partiaktiviteter var en motion som fick gehör. På det sättet vill Vänsterpartiet främja småbarnsföräldrars och framför allt kvinnors möjlighet att delta i partiarbetet.

Framför allt var det frågan om sex timmars arbetsdag som debatterades. Kongressen tog beslut om att Vänsterpartiet ska ta fram en strategi för hur arbetstidsförkortningen konkret ska kunna genomföras.

En motion som flera från Göteborgsdelegationen argumenterade för handlade om den könssegregerade skolan och att Vänsterpartiet aktivt ska arbeta med frågan.

Elin Engström var ombud på kongressen och argumenterade för motionen:

”Idag uppvisar ytterst få gymnasieprogram en jämställd fördelning mellan flickor och pojkar. Vid endast fyra av 17 nationella program befinner sig andelen flickor och pojkar inom jämställdhetsspannet 40-60 %. Att män och kvinnor återfinns inom olika sektorer och att dessa sektorer är förknippade med olika lönenivåer är i sin tur en viktig förklaring till att mäns och kvinnors löner skiljer sig åt.”

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk