Nyheter

Strunta i onödiga julklappar – ge istället ett bidrag till Fristadsfonden

Fristadsfonden är i akut behov av pengar!

Fristadsfonden är i akut behov av pengar för att vår verksamhet att hjälpa asylsökande flyktingar ska kunna fortsätta. Varje månad beviljar vi ekonomisk hjälp för ombud, kris- och traumautredningar, läkarintyg och tolkar för mellan 40.000 kr till 50.000 kr. De ombud vi anlitar tar en mycket lägre taxa än vad som är rekommenderat, detsamma gäller de utredningar som behöver göras. Inte en enda krona går till resor, administration eller arvoden för de kamrater som sitter i styrelsen.

Partikamraterna skänker i genomsnitt 10.000 kr i månaden till fonden. I dagsläget har vi medel att bevilja som räcker till ett möte till.

Vi, d.v.s. partiet och Fristadsfonden, befinner oss i den situationen att om inte mer pengar kommer in så tvingas vi lägga ner fonden i januari efter 11 års arbete för att hjälpa flyktingar och där vi räddat livet på många.

Det finns två sätt att bidra ekonomiskt till Fristadsfonden. Det ena är att sätta in pengar på fondens plusgirokonto 26 31 25-7 eller att teckna ett autogiro där summan du vill skänka dras automatiskt varje månad.

Autogiro-blankett kan laddas hem här.

Alla bidrag tas emot med stor tacksamhet. Ju fler som skänker pengar desto fler kan vi hjälpa.

Varmt tack för ditt bidrag!
Ulla Hoffmann, ordförande
Anita Dorazio, sekreterare

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk