• Hem
  • Våra prioritera...
sida

Våra prioriterade frågor

Nu mer än någonsin behövs det ett starkt feministiskt och socialistiskt Vänsterparti i Göteborg. Tillsammans står vi upp för och försvarar våra gemensamma rättigheter, trygghetssystem och resurser, och fortsätter kampen för rättvisa och jämlikhet.

Bostadsbristen är stor i Göteborg. Många bor trångt, står utan eget hem eller tvingas leva i en allt för dyr bostad. Samtidigt hotas kommunens hyresrätter av utförsäljning och det höjs krav på marknadshyror, som skulle innebära att många tvingas flytta från sina bostäder då det blir för dyrt att bo kvar. Vi försvarar allmännyttan och fortsätter arbeta för att det ska byggas fler billiga hyresrätter i Göteborg. När allmännyttans bostäder renoveras så ska det göras på ett sätt så att alla som bor där har råd att bo kvar.

Välfärden är i stort behov av mer resurser. Skolan, vården och omsorgen av äldre präglas av personalbrist och försämrad kvalitet, vilket leder till att många inte får det stöd och den hjälp de behöver. Men istället för att åtgärda problemen, sänks skatter och oseriösa privata ägare tillåts fortsätta plocka ut stora summor i vinst. Vi vill satsa på välfärden och motsätter oss alla nedskärningar.

Vänsterpartiet är en självklar del av den växande klimatrörelsen. Vi motsätter oss utbyggnad av fossil infrastruktur och vill satsa på sol och vindkraft. Bilismen tar en alltför stor plats i vår stad, samtidigt som det blir dyrare att resa kollektivt. Vi vill satsa på det hållbara resandet, på bekostnad av det ohållbara. Sänkta priser i kollektivtrafiken är bra ur både rättvise- och klimatperspektiv. Vi vill öka det kollektiva resandet och motsätter oss försäljningen av kommunala GS Buss och Trafikantservice. Vi är också emot eventuell överföring av spårvägen till Västra Götalandsregionen, eftersom det flyttar styret över spårvägen bort från göteborgarna vilket vi tror kommer leda till en sämre arbetsmiljö och en försämrad service.

Vi lever i en tid då fascismen är på frammarsch och de senaste åren har vi sett en ökad närvaro av fascistiska och nazistiska organisationer i Göteborg. Främlingsfientlighet, hatbrott och våld har blivit allt vanligare och normaliseringen sker gradvis. Försvaret av mänskliga rättigheter och en stad som är öppen för alla är därför viktigare än någonsin. För oss är det självklart att vara en del i det försvaret och vi viker oss aldrig för hatet.

Vänsterpartiet försvarar arbetsrätten. Vi ser särskilt hur arbetsrätten under lång tid har varit under attack samtidigt som arbetsvillkoren på många arbetsplatser, inte minst inom välfärden, kraftigt har försämrats. Sverige är ett rikt land som skulle ha råd med både en generell arbetstidsförkortning och arbetsplatser med tillräcklig bemanning och ett mänskligt tempo. Trots att förutsättningarna för ett gott arbetsliv finns så är verkligheten en annan. I den delas vinst ut till dem som redan äger mer än tillräckligt, välfärdsarbetare är sönderstressade, antalet bemannings- och visstidsanställda ökar och arbetsplatserna blir allt tystare. Strejkrätten har inskränkts och nu hotas anställningstryggheten i och med januariavtalet.

Vänsterpartiet kommer alltid att försvara arbetsrätten och rätten till ett värdigt arbetsliv. Vi fortsätter jobba för att det ska bli fler anställda inom stadens hemtjänst, förskola, socialtjänst och andra delar av välfärden, att lägstalönerna höjs, att normalarbetstiden stegvis sänks till sex timmar med bibehållen lön och att strejkrätten och anställningstryggheten återigen ses som en självklarhet.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk