Vår politik

Vänsterpartiet är garanten för rättvisa

Vänsterpartiet står upp för alla människors rätt till ett bra liv. När andra säger att vi inte har råd med fler lärare i skolan, mindre förskolegrupper, mer personal inom äldreomsorgen eller fler fritidsgårdar, svarar vi: i Vänsterpartiets Göteborg har vi råd med människor. Vi sätter människor före vinstintresset.

Vänsterpartiet gör skillnad i Göteborg

Under den borgerliga regeringen har Sverige förändrats. I Göteborg har Vänsterpartiet kämpat för att motverka försämringarna. Vi har infört feministiskt självförsvar på skolor och fritidsgårdar i flera stadsdelar, kraftigt minskat andelen timanställda i kommunens verksamheter och fått bort den förskolekö som kommunen dragits med i omkring 15 år. Vänsterpartiet har sett till att vi i Göteborgs stad inte använder Fas 3 som arbetsmarknadspolitisk åtgärd och att ungdomarna i staden äntligen har fått sitt Ungdomens hus. Vänsterpartiet har också skapat en rättvis bostadsförmedling i Göteborg. Lägenheterna fördelas nu efter kötid, inte genom kontakter.

Men vi nöjer oss inte. Göteborg står fortfarande inför stora utmaningar. Vi tror att det går att lösa vår stads problem – ojämlikheten, bostadsbristen och arbetslösheten om vi beslutar oss för att göra det. Därför behövs ett starkt Vänsterparti.

Läs mer om vår politik för ett mer rättvist och solidariskt Göteborg i vårt kommunalpolitiska program. Du hittar det här.

Mer politik

Vänsterpartiets partiprogram, stadgar, program, uttalanden, riksdagsmotioner, kongressbeslut, rapporter och andra dokument kan du hitta på Vänsterpartiets centrala hemsida.