Vad kampanjen handlar om

 

I snart 100 år har Vänsterpartiet arbetat för rättvisa och jämlikhet. Vi har kämpat för ett samhälle utan klassklyftor, där det råder jämlikhet mellan kvinnor och män och som präglas av hållbara lösningar. Vi har kortat arbetsveckan till 40 timmar trots att högerpartierna sa att det var omöjligt, vi har varit med och dragit ett spårvagnsnät genom staden som gör det möjligt att resa utan bil och vår kamp har resulterat i att den kommunala barn- och äldreomsorg byggdes ut, som gör det möjligt för kvinnor att delta i arbetslivet.

På område efter område har Vänsterpartiet gjort skillnad.

I Göteborg har vi fått bort kön till förskolan, stärkt rätten till heltid och fortsatt jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra i kampen för ett rättvist och solidariskt Göteborg.

Resultatet av 30 års högerpolitik, som varit värst under den borgerliga regeringen, är långa bostadsköer, en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en försämrad välfärd med ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle.

Under verksamhetsårets första kampanjperiod har vi centralt lyft tre prioriterade områden, arbete, bostad och skola. De kan vi även utgå från i det fortsatta kampanjarbetet, men nu med möjligheten att lyfta mer lokala krav. Det går även att lyfta andra områden som är relevanta i våra stadsdelar.

Under den andra delen av kampanjen, som inleds i oktober och pågår fram till våren, vill vi fokusera på de platser som vi kan göra störst skillnad; våra stadsdelar. För det är genom att ha gedigen kunskap om våra områden och den lokala politiken, bygga relationer med de föreningar som delar våra värderingar och vara fysiskt närvarande i närområdet som vi skapar förtroende för vår politik. Därför kommer alla partiföreningar få möjlighet att inom ramen för kampanjen utforma en egen kampanj just för sin stadsdel.