• Hem
  • Toppkandidater ...
sida

Toppkandidater på kommunlistan

Här presenterar de fem översta kandidaterna på vår lista till kommunfullmäktige sina tre viktigaste frågor i valet. 

 

Bild på Daniel Bernmar

1. Daniel Bernmar, Kommunalråd

Som välfärdsnörd är min viktigaste fråga att utveckla och stärka välfärden. Vi behöver mer resurser för att göteborgarna ska få en välfärd  för alla!

Den andra frågan jag brinner för är arbetstidsförkortning. Vi har visat att sex timmars arbetsdag är framtiden för de som jobbar i välfärden. Det höjer både kvalitén och förbättrar arbetsmiljön. En win-win!

Den tredje frågan är att personalen ska få mer inflytande över sitt arbete. Att arbeta med en mer tillitsfull styrning där professionen har mer inflytande leder till högra kvalitet.

 

 

2. Bettan Andersson, Behandlingsassistent

Feminism och att vi aktivt, med en ständig maktanalys, jobbar mot den strukturella rasismen, homofobin och funkofobin.

Välfärdsfrågor, där frågor som rör socialtjänsten känns extra viktiga för mig.

Föreningar, där ju idrotten är störst, och deras möjlighet till mer stöd både i form av pengar och lokaler. Samt att vi har med grönområden och motions- och idrottsytor i all stadsplanering.

 

3. Jenny Broman, Grundskollärare

Jämlik skola. Skolsegregationen behöver stoppas och alla barn skall ha lika möjligheter i skolan.

Jämställdhet. Jämställdhet ska finnas med i alla beslut oavsett om det handlar om miljö, kollektivtrafik, välfärd eller något annat område.

Antirasism. Rasismen som får allt större utrymme är ett stort hot mot demokratin. Vi måste bekämpa rasismen på alla fronter.

 

 

4. Mikael Wallgren, Trafikledare Taxi

Allas rätt till en bra och billig bostad. Värna allmännyttan – sätt stopp för renovräkningar!

Ett styre som tar ansvar för välfärden, inte bara för budgeten! Välfärden kräver mer resurser.

Klasspolitik för integration och jämställdhet, inte populistisk hets mot förorten.

 

 

5. Gertrud Ingelman, Gymnasielärare

Klimatet. Fossila utsläpp måste bort för mänsklighetens överlevnad. Stor satsning på vindkraft och solel. Prioriterad kollektivtrafik och utbyggnad av elladdning.

Kollektivtrafiken ska byggas ut kraftigt, bli fossilfri och billigare. På sikt ska vi ha nolltaxa. Nya tvärförbindelser för buss och spårvagn i centrala Göteborg som får bort proppen i Brunnsparken och Drottningtorget.

Bostäder. Bygg hyresrätter med lägre hyror och stoppa utförsäljning och renovräkning av människors hem.

 

Se våra listor till kommun, region och riksdag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk