Studier i Vänsterpartiet Göteborg

Studier i Vänsterpartiet Göteborg

Distriktsnivå

VTV – Välkommen till Vänstern

Heldagsutbildning för nya medlemmar. Anordnas fyra gånger per år. Det är en kort introduktion till att vara medlem i Vänsterpartiet Göteborg, med fokus på engagemang i partiföreningen. Syftet är att de nya medlemmarna ska känna sig välkomna och bli peppade på att bli aktiv. VTV avslutas med gemensam middag, dit även någon från varje partiförenings styrelse är med för att kunna fånga upp de nya.

Studiegruppen ansvarar för programmet.

Expeditionen ansvarar för att löpande skicka ut inbjudan till nya medlemmar.

Sommar med vänstern

Kvällsföreläsningar som anordnas ca sex gånger under sommaren.

Syftet är att erbjuda en trivsam aktivitet för alla medlemmar under den period på året som många partiföreningar har lägre aktivitetsnivå. Teman som ofta återkommer är feminism, marxism, antirasism och miljö, men det kan också anpassas utifrån aktuella händelser, kampanjer eller valrörelse. Det är ofta en glasspaus under kvällen.

Studiegruppen ansvarar för programmet.

Programmet för Sommar med vänstern 2017 hittar du här! 

Aftonskolan/Kvällsskolan

Kvällsföreläsning på fredagskvällar under trivsamma former för alla medlemmar. Kvällsskolan återkommer oregelbundet och gärna på initiativ från olika håll. Teman är ofta aktuella händelser som medlemmar vill fördjupa sig i eller veta vad Vänsterpartiets hållning är. Exempel är sex timmars arbetsdag, kurdiska folkets kamp och erfarenheter från styrelseforumets Brysselresa. De som arrangerar kan fixa lite enklare mat eller snacks, och var och en kan ta med sig vad de vill dricka.

Ansvarig är de som har tagit initiativet till den aktuella kvällsskolan, med hjälp av studiegruppen eller arbetsutskottet.

Partiskolan

Kaderutbildning för dem som varit medlemmar en lite längre tid. Formen är en studiecirkel med åtta träffar och en del texter att läsa däremellan. Många föreläsare som varit extra uppskattade bjuds in år efter år. Här finns möjlighet att fördjupa sig i våra teorier och strategier på en nivå som partiföreningens möten sällan erbjuder. Varje partiförening nominerar in intresserade kandidater till partiskolan som går av stapeln en gång per år.

Studiegruppen ansvarar för program och att välja ut deltagare.