• Hem
  • Skriva och lämn...
sida

Skriva och lämna in motion

På den här sidan får du lära dig hur du skriver en motion, se exempel på olika motioner samt instruktioner om hur du skickar in din motion till distriktsårskonferensen.

Så här skriver du en motion

En motion består i huvudsak av tre delar, en rubrik; en brödtext och ett eller flera yrkanden. I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkande-delen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkande-delen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser (förslag). I slutet undertecknar man med sitt namn och partiförening.

När du skriver din motion måste följande uppgifter vara med:

  • Ditt namn om du motionerar själv, eller vilken partiförening som motionerar.
  • Vilken partiförening du tillhör
  • Din e-postadress
  • Motionens rubrik (Ange vad du vill att motionen ska kallas. Det ska framgå vad motionen handlar om.)
  • Motionens brödtext (här motiverar och argumenterar du för ditt förslag)
  • Motionens yrkanden (här anger du konkret vad du föreslår genom en eller flera att-satser)

Exempel på motioner

Motion på verksamhetsplanen (en motion som vill ändra i föreslagen text)

Rubrik: Inte alla Nassar!

Brödtext: På sidan tio rad 18 i sitt förslag till verksamhetsplan skriver distriktsstyrelsen att vi under året ska ”arbeta antifascistiskt för att förhindra rasismens framväxt”. Man skriver i slutet av samma stycke att ”alla nassar ska bort från Göteborgs gator”. Min bästaste vän i hela världen heter Nasse, och jag vill inte att han ska bort från gatorna. För att undvika missförstånd vill jag därför att vi använder ordet nazister istället.

Jag yrkar:

Att: Vi byter ordet ”nassar” mot ”nazister” i meningen på sidan 10, rad 18.
Att: Vi även byter ut orden ”nassar/nasse” mot ”nazister/nazist” i resterande dokument samt i alla våra andra dokument.

Nalle Puh Vänsterpartiet Sjumilaskogen

Allmän motion (ett allmänt förslag du kommer med)

Rubrik: Vänsterpartiet Gotefort!

Brödtext: Vi lever i en alltmer global värld där engelskan är viktig. Jag menar att det är viktigt för oss som distrikt att förhålla oss till detta inte minst för att kunna ha mer och bättre utbyte med kamrater runt om i världen. Därför tycker jag att vi omedelbart ska ändra vårt distriktsnamn samt våra föreningsnamn till engelska. Tänk er exempelvis Vänsterpartiet Grovevillage, Vänsterpartiet Earburrow-Herelanding, Vänsterpartiet Shortvalley-Oldtown-Mountainlake, för att inte tala om det korta men slagkraftiga Vänsterpartiet Reverse! En sådan reform i vårt distrikt skulle verkligen göra oss internationellt gångbara!

Jag yrkar:

Att: En namnkommission tillsätts som får i uppdrag att presentera ett förslag till nästa DÅK i enlighet med denna motion.

Jonas Corpsflax Vänsterpartiet SOM

Skicka in din motion

Du måste skicka in din motion via formuläret nedan. Skulle formuläret inte fungera så har du möjlighet att mejla in din motion, men denna möjlighet ska bara användas om formuläret inte fungerar. Då skickar du din motion till: [email protected] Detsamma gäller om din motion är längre än 15 500 tecken (inklusive blanksteg).

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk