Lokala partiföreningar

 

Vänsterpartiet Göteborgs partiföreningar

Den politiska aktiviteten i Vänsterpartiet Göteborg sker främst i partiföreningarna. Dessa är uppdelade efter stadsdelar och det finns totalt 10 stycken partiföreningar i Göteborg.

Vill du komma i kontakt med din lokala förening? Kontakta ordföranden i din partiförening eller Vänsterpartiet Göteborgs partiexpedition. Skicka ett mail till [email protected] eller ring 031-856760. Du kan också besöka vår expedition på Andra Långgatan 20 i Göteborg.

AngeredBIld: Lisa Ahlqvist delar flygblad på Hammarkullekarnevalen

Vänsterpartiet  Angered är aktiva i Angered på många olika sätt. De har möten på olika platser runt om i stadsdelen, bl.a. Folkets Hus, Romska förskolan Romano Ilo och Finska folkhögskolan. De deltar även i verksamhet på Blå Stället. Varje månad arrangerar de flygbladsutdelning på Angereds torg och medlemsmöten därefter. De är aktiva inom många olika delar av samhället i Angered och skulle gärna vilja knyta fler kontakter och besöka föreningar runt om i området. Varmt välkommen att kontakta Vänsterpartiet Angered!

Besök Vänsterpartiet Angereds facebooksida.

Ordförande & kontaktperson: José H. Romero J., [email protected]

Backa

partiföreningen Vänsterpartiet Backa har 9-10 möten per år, alltid med ett politiskt ämne som huvudtema. De träffas också under andra former, t.ex teater och sommarutflykter. Medlem eller sympatisör? Du är alltid välkommen!

Gå med i Vänsterpartiet i Backas facebookgrupp. Besök gärna partiföreningens hemsida eller gilla deras facebooksida samt följ dem på Twitter och Instagram 

Ordförande & kontaktperson: Mikael Wallgren, [email protected]

 

BiskopBiskopsgården – Torslanda

Biskopsgården-Torslanda har ett brett arbete med både studier och utåtriktade aktiviteter. Just nu arbetar de mycket med frågan om anställningstrygghet, dels genom att ställa krav på offentlig sektor som arbetsgivare och dels genom att driva kravet om förbud mot bemanningsföretag. De anordnar ofta torgmöten och flygbladsutdelningar på Vårväderstorget och Friskväderstorget. När de arrangerar medlemsmöten och politiska temamöten håller de till på Göteborgs folkhögskola på Vårväderstorget.

Besök Vänsterpartiet Biskopsgårdens hemsida. Gå med i partiföreningens facebookgrupp för information om deras aktiviteter eller gilla deras facebooksida. Du kan också följa dem på Twitter.

Ordförande & kontaktperson: Mia Mårtensson, [email protected]

Centrum

Centrum har regelbundna medlemsmöten på partiexpeditionen, Andra långgatan 20, då de bjuder in intressanta föreläsare och gemensamt bestämmer vilka aktiviteter de ska ha. De arrangerar även studiecirklar och utåtriktade aktiviteter.

Kontaktperson: Frida Tånghag, [email protected]

FrölundaBild: Banderollmålning för att behålla geriatriken på Högsbo sjukhus

Partiföreningen i  Frölunda håller medlemsmöten en gång i månaden. De bjuder in föredragshållare och diskuterar aktuella frågor samtidigt som de försöker koppla det till situationen i Göteborg och Frölunda. De delar även ut flygblad kring aktuella frågor på Frölunda Torg två gånger i månaden.

Gå med i Vänsterpartiet Frölundas facebookgrupp eller gilla deras facebooksida

Ordförande & kontaktperson: Jennie Wadén, [email protected]

Kortedala-Gamlestan-Bergsjön

Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestan-Bergsjön träffas för det mesta på kollektivhuset Stacken i Bergsjön. Genom studier, parlamentariskt och utåtriktat arbete jobbar de för socialismens införande… Eller åtminstone för en trygg boende- och arbetsmiljö. För en jämlik och behovsstyrd skola. Bland annat. Välkommen att engagera dig!

Besök Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestan-Bergsjöns facebooksida.

Ordförande & kontaktperson: Helen Edenryd, [email protected]

LundbyBild: Vänsterpartiet Göteborgs vice ordförande Grith Fjeldmose på torgmöte mot EU

Vänsterpartiet Lundby har medlemsmöte en gång per månad nära Wieselgrensplatsen samt delar flygblad i stadsdelen. De har ett nära samarbete med sin SDN-ledamot. Viktiga frågor just nu är förskola, äldreomsorg och stadsplanering.

Besök partiföreningen Lundbys hemsida.

Kontaktperson: Maria Lopez Forsström, [email protected]

Linné

Vänsterpartiet Linné samlar alla medlemmar som är bosatta i Linné och Masthugget. De har regelbundna medlemsmöten, men organiserar även studiecirklar och särskilda seminarier om olika politiska frågor. Tillsammans med Vänsterpartiet Majorna diskuterar de vad som händer inom SDN Majorna/Linné. Du ser dem också på gator och torg och Göteborgs största kvinnoarbetsplats, Sahlgrenska sjukhuset.

Besök Vänsterpartiet Linnés Facebooksida.

MajornaMajorna

Vänsterpartiet Majorna är Göteborgs största partiförening. Sedan partiföreningen bildades har den varit aktiv i olika stor utsträckning. Föreningen är mycket aktiv i området med flygbladsutdelningar, temamöten, medlemsmöten och liknande. Utmaningen för framtiden är att sträva efter att bli det största partiet i Majorna och vara ett parti som är ett naturligt inslag i vardagen.

Besök Vänsterpartiet Majornas Facebooksida.

Ordförande & kontaktperson: Anna-Klara Behlin, [email protected]

ÖH2Örgryte-Härlanda

Örgryte-Härlanda innefattar Stampen och de områden som ligger österut, alltså Olskroken, Björkekärr, Kålltorp och Örgryte. De håller till på Fängelset i Härlanda och arbetar med att arrangera studiecirklar, temamöten och utåtriktade aktiviteter.

Besök Vänsterpartiet Örgryte-Härlandas Facebooksida.

Ordförande & kontaktperson: Cecilia Andreasson, [email protected]

Pensionärsföreningen

I Vänsterpartiet Göteborg finns en pensionärsförening som regelbundet anordnar aktiviteter. Pensionärsföreningen samlas varje tisdag klockan 11 i gårdslokalen på Andra Långgatan. Föreningens verksamhet består av möten, studiecirklar, utflykter och bevakning av den äldre generationens intressefrågor.
För att komma i kontakt med pensionärsföreningen, maila: [email protected].