sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

  • namn på den nominerade
  • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
  • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
  • kort motivering
  • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
  • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

 

Nominera medborgarvittnen (två stycken)

Som medborgarvittne är din uppgift att bevaka polisens arbete som allmänhetens representant. Du är med vid förhör och husrannsakningar och kan se att polisen bemöter intagna personer korrekt.

Du tjänstgör 15 pass per år, även helger, kvällar och nätter. Det finns dock möjlighet att byta eller ge bort pass. Det viktigaste är att du är ansvarskännande och har intentionen att närvara under introduktionen och fullfölja alla dina pass och, om det behövs, själv ordna ersättare. Uppdraget gäller tills årsskiftet 2022/2023.

Sista nomineringsdag är 13 oktober. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected] 

 

Ledamot till Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfonder

Stiftelsen har som uppgift att sprida kunskaper om goda kostvanor och vården av ett hem till ungdomar, företrädesvis från Göteborgs kommun. Det görs antingen genom bidrag till föreningar eller organisationer för anordnande av kurser, utställningar, föredrag, studieresor och liknande eller genom bidrag till en person för studier i enlighet med stiftelsens ändamål. Styrelsen består av tre ledamöter.
Sista nomineringsdag är 13 oktober. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected] 
 

Ledamot till Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 

Styrelsen har som uppdrag att skapa bättre förutsättningar för företagsamhet samt kultur- och idrottsliv i Göteborgs kommun. Styrelsen består av 5 ledamöter.

Sista nomineringsdag är 13 oktober. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected] 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk