sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

  • namn på den nominerade
  • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
  • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
  • kort motivering
  • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
  • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

 

Distriktsuppdrag

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika distriktsuppdragen som väljs på distriktsårskonferensen 2021. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen ska hinna bearbeta nomineringarna var ett förhandsnomineringsstopp satt till 9 januari 2021.

  • distriktsordförande
  • ordinarie ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen
  • distriktsrevisorer
  • ombud till representantskapet (läs mer nedan)
Om representantskapet

Representantskapet är Vänsterpartiets beslutande nivå för partiet i Västra Götalandsregionen. Representanterna kommer från fem distrikt, bland annat Göteborgsdistriktet. 

Representantskapet är för dig som är intresserad av hälso- och sjukvårdspolitik, kollektivtrafikfrågor och andra regionalpolitiska frågor. Läs mer om representantskapet.

Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

 

Distriktets valberedning

På distriktsårskonferensen ska vi också välja en ny valberedning för distriktet. Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera.

Vänsterpartiet Göteborgs valberedning bereder val som distriktsstyrelsen gör till olika nämnder och bolag samt val som distriktsårskonferensen fattar beslut om. Valberedningen har möte ungefär en gång i månaden och valberedarna förväntas arbeta mellan möten för att förbereda valen.

Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att distriktsstyrelsen ska hinna bearbeta nomineringarna var ett förhandsnomineringsstopp satt till 9 januari 2021.

Nominering skickas till distriktsexpeditionen: [email protected]

I din nominering ska du inkludera följande om den nominerade: namn, e-postadress och partiföreningstillhörighet. Inkludera också gärna en motivering till varför personen som nomineras passar till valberedningen.

Det är distriktsårskonferensen som bestämmer vilka som ska sitta i nästa års valberedning, och distriktsstyrelsen tar fram ett förslag till konferensen.

 

Ledamot styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Vänsterpartiet Västra Götaland har att välja en ny ledamot till styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning ha in nomineringar till detta uppdrag.

Skaraborgs sjukhus är utförarstyrelse för samtliga regionens sjukhus inom Skaraborg och vänsterpartiet har en plats i styrelsen.

Sista nomineringsdag är 29 januari. Nominering skickas till regionens valberedning: [email protected] De nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Bifoga gärna en kort nominering och presentation av den nominerade.

 

Ledamot i lokalnämnden

Vill du vara med och påverka hur framtidens skolor och äldreboenden ska se ut? Då är ett uppdrag i Lokalnämnden något för dig. Lokaler är nämligen en viktig nyckel till välfärden.

Lokalnämndens uppdrag är bland annat att säkerställa god fastighetsförvaltning, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och ge god service till de som använder lokalerna.

Sista nomineringsdag är 1 februari 2021 (förlängt!). Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

 

Ersättare i den nya äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Från 2021 kommer stadsdelsnämnderna (SDN) att ersättas av centrala facknämnder. De frågor som idag hanteras i SDN: äldreomsorg, socialtjänst, funktionsrätt och fritidsfrågor kommer istället övergå i de nya nämndernas uppdrag.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden kommer ha ansvar för äldreomsorgen samt den kommunala hälso- och sjukvården i hela Göteborg.  Som ersättare i nämnden får du möjlighet att driva frågor för att förbättra äldreomsorgen för alla Göteborgs äldre.

Sista nomineringsdag är 1 februari 2021. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

 

Ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna inklusive SFI. Nämnden anordnar arbetsmarknadspolitiska åtgärder för hela staden. Nämnden ska också kunna genomföra kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens verksamheter. I nämndens uppdrag ingår övergripande ansvar för samordning, strategisk planering och kvalitetssäkring av vuxenutbildning och alla kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser.
Sista nomineringsdag är 1 februari 2021. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]
 

Ledamot i Stiftelsen Göteborgs Sjuksköterskors Pensions- och understödsfond

Vänsterpartiet Västra Götaland ska välja en ledamot till Stiftelsen Göteborgs Sjuksköterskors Pensions- och understödsfonds styrelse.
Styrelsen sammanträder ett fåtal gånger under året. Från stiftelsens egna ord om sitt ändamål: ”Stiftelsens ändamål är dels att åt sjuksköterskor, vilka tjänstgjort i Göteborg antingen vid sjukhus eller som privatsköterskor, men till följd av ålderdom eller sjukdom oförmögna att med sitt kall fortfara och i behov av hjälp, samt genom välförhållande gjort sig därav förtjäna, lämna antingen årlig livstidspension eller tillfälligt understöd och dels att, när
tillgångarna sådant medgiva, lämna bidrag åt yngre i Göteborg tjänstgörande sjuksköterskor för att sätta dem i tillfälle att, genom förhöjning av egna insättningar i någon offentlig livränteanstalt, bereda sig en ökad livränta på äldre dagar.”
Sista nomineringsdag är 2 februari 2021. Nominering skickas till regionens valberedning: [email protected]
Nomineringarna får gärna innehålla namn, ålder, bostadsort,
kontaktuppgifter, ev. tidigare erfarenheter och en kort motivering varför personen är lämplig för uppdraget.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk