Motionsskrivarskola

 

Vad är en motion?
en motion är et förslag man lämnar in skriftligt inför större möten, exempelvis kongresser, årsmöten eller för den delen distriktsårskonferenser. Man kan dels skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort, eller lägga till något på de textförslag, som inför exempelvis en distriktsårskonferens, distriktsstyrelsen lägger. Man kan också skriva allmänna motioner som inte handlar om någon speciell text.


Vem får motionera till distriktsårskonferensen?
Alla distriktets medlemmar och alla distriktets grundorganisationer har rätt att skriva motioner.


Hur är en motion uppbyggd?
En motion består i huvudsak av tre delar:
1. En rubrik
2. En brödtext
3. Ett eller flera yrkanden
I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser. I slutet undertecknar man med sitt namn och vilken grundorganisation man tillhör.


Vad gör man efter att man har skrivit en eller flera motioner?
Antingen mailar man in den till distriktet, till [email protected], eller skickar in den som ett brev. Kom ihåg att motionen ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 30 januari, motioner som lämnas in senare kommer inte behandlas av distriktsstyrelsen.


Vad händer sen?
Om du har skickat in din motion i tid, kommer distriktsstyrelsen svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till de medlemmar som blivit valda till ombud. På distriktsårskonferensen kommer alla motioner diskuteras och sedan fattas beslut om. Under själva konferensen har ombuden bara möjlighet att lägga förslag som det redan finns motioner för att senare fatta beslut om motionerna.