sida

DÅK och valkonferens

På denna sida kommer ni hitta alla handlingar ni behöver till DÅK och Valkonferensen. Sidan kommer uppdateras allt eftersom nya handlingar tillkommer. 

Kallelse 1

Innehåller:

 • Praktisk information
 • Förslag på dag- och arbetsordning.
 • Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan

Ladda ner kallelse 1 här

Kallelse 2 

Innehåller:

 • Kommunpolitiska programmet
 • Handlingsplan för att stärka distriktets ekonomi

Ladda ner kallelse 2 här

Kallelse 3

Innehåller: 

 • Motioner och motionssvar på distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
 • Motioner och motionssvar på allmänna motioner
 • Motioner och motionssvar på förslaget till kommunalpolitiskt program

Ladda ner kallelse 3 här

Kallelse 4

Innehåller:

 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Feministiskt bokslut
 • Parlamentariska verksamhetsberättelse: Kommun, region, riksdag

Ladda ner kallelse 4 här

Förslag till distriktsuppdrag och listor

Här finns valberedningens förslag till distriktsuppdrag och listor:

Distriktsstyrelse och distriktsordförande
Revisorer
Representantskap
Kommunfullmäktigelista
Regionfullmäktigelista
Riksdagslista

Här finns distriktsstyrelsens förslag till ny valberedning:

Valberedning

Enkätsvar från kandidater till distriktsuppdrag och listor

Här finns enkätsvar från kandidater till distriktsuppdrag och listor

Distriktsstyrelsen
Representantskap
Kommunfullmäktige
Regionfullmäktige
Riksdag

Fastställda vallistor

Riksdagslista
Regionfullmäktigelista
Kommunfullmäktigelista

Dela den här sidan:

Kopiera länk