DÅK och valkonferens

Handlingar och praktisk information

På denna sida kommer ni hitta alla handlingar ni behöver till DÅK och Valkonferensen. Sidan kommer uppdateras allt eftersom nya handlingar tillkommer. 

Kallelse 1

Innehåller:

 • Praktisk information
 • Förslag på dag- och arbetsordning.
 • Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan

Ladda ner kallelse 1 här

Kallelse 2 

Innehåller:

 • Kommunpolitiska programmet
 • Handlingsplan för att stärka distriktets ekonomi

Ladda ner kallelse 2 här

Kallelse 3

Innehåller: 

 • Motioner och motionssvar på distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
 • Motioner och motionssvar på allmänna motioner
 • Motioner och motionssvar på förslaget till kommunalpolitiskt program

Ladda ner kallelse 3 här

Kallelse 4

Innehåller:

 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Feministiskt bokslut
 • Parlamentariska verksamhetsberättelse: Kommun, region, riksdag

Ladda ner kallelse 4 här

Förslag till distriktsuppdrag och listor

Här finns valberedningens förslag till distriktsuppdrag och listor:

Distriktsstyrelse och distriktsordförande
Revisorer
Representantskap
Kommunfullmäktigelista
Regionfullmäktigelista
Riksdagslista

Här finns distriktsstyrelsens förslag till ny valberedning:

Valberedning

Enkätsvar från kandidater till distriktsuppdrag och listor

Här finns enkätsvar från kandidater till distriktsuppdrag och listor

Distriktsstyrelsen
Representantskap
Kommunfullmäktige
Regionfullmäktige
Riksdag

Fastställda vallistor

Riksdagslista
Regionfullmäktigelista
Kommunfullmäktigelista