sida

Exempel på motioner

Här hittar du ett exempel på hur motioner ska vara skrivna.

Riktiga motioner ska skickas in på följande länk:

Motioner till distriktsårskonferens 2020

Exempelmotion verksamhetsplan eller annan text

Här hittar du ett exempel på hur en motion på verksamhetsplanen ska vara skriven, det vill säga en sådan motion som vill ändra i en föreslagen text.

Torrt om fötterna! (rubrik)

(brödtext)
På sidan tio i sitt förslag till verksamhetsplan skriver distriktsstyrelsen att vi under året ska arbeta utåtriktat runt om i staden. Problemet är att det regnar så himla mycket i Göteborg. Därför föreslår jag att Vänsterpartiet ska driva att det ska byggas en stor glaskupol över staden som kapslar in Göteborg och likt ett gigantiskt växthus skapar ett eget microklimat i staden. Detta skulle både göra oss till en väldigt attraktiv turiststad och en unikt torr stad att bedriva aktivistarbete i. 

Jag yrkar:
att vi i slutet av sista stycket sidan 10 efter meningen som lyder ”arbetar utåtriktat runt om i staden” lägger till ”med att driva frågan om att glasa in kommunen” (att-sats 1)

att vi i hela verksamhetsplanen byter ut alla förekomster av ”Göteborg” mot ”torra Göteborg” (att-sats 2)

Tone Bekkestad, Vänsterpartiet Plaskedammen

 

Exempel på allmän motion

Detta är ett exempel på hur en allmän motion ska skrivas, det vill säga en motion som inte handlar om någon särskild text utan är ett förslag man kommer med.

Rim och reson! (rubrik)

(brödtext)
Jag tycker att det är ett problem att det är så få politiska poem. En ändring måste ske därför har jag denna idé!

Jag yrkar:
att distriktsstyrelsen under 2020 skriver alla sina underlag i någon av de klassiska versformerna (att-sats)

Johann Wolfgang von Goethe , Vänsterpartiet Weimar

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk