sida

Distriktsårskonferens 2020

Kallelse till Vänsterpartiet Göteborgs distriktsårskonferens 2020

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till distriktsårskonferens helgen den 14–15 mars 2020 på Blå Stället i Angered.

I denna kallelse finner du information om distriktsårskonferensen samt distriktsstyrelsens förslag på dag- och arbetsordning samt verksamhetsplan. Du hittar länkar till dokumenten längst ner på den här sidan. 

Denna kallelse går endast ut med e-post (de medlemmar som inte har en e-post registrerad i medlemsregistret får kallelse i brevlådan). Papperskopior på alla handlingar finns att hämta på distriktsexpeditionen. Övriga utskick i samband med konferensen, alltså de som går till ombuden samt de två första ersättarna i varje partiförening, kommer som vanligt ske med post.  

Innehåll på sidan:

Vad är en distriktsårskonferens?

Distriktsårskonferens förkortas vanligen till DÅK och är partidistriktets högsta beslutande organ, det vill säga det möte som bestämmer hur distriktets ska ledas och vilka prioriteringar distriktet ska göra under året, både organisatoriska och politiska.

DÅK:en fastställer verksamhetsplanen samt väljer distriktsstyrelse (DS), distriktsordförande, valberedning, ombud till Vänsterpartiet i Västra Götalands representantskap (repskapet) samt revisorer. Dessutom behandlas olika verksamhetsberättelser och bokslut.

 

Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?

Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt i mån av plats, det vill säga rätt att vara närvarande på konferensen, men det är bara ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses av partiföreningarna (se nedan).

Det innebär att alla får komma och lyssna på DÅK:en som åhörare, men för att få vara med och diskutera och fatta beslut måste du bli vald till ombud av din partiförening. Åhörare är varmt välkomna. För att var åhörare behöver du anmäla dig i förväg för att vi ska veta hur många som kommer och om det finns plats. Vi kommer öppna upp för anmälan av åhörare den 1 februari.

Valda ombud på DÅK:en har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

 

Val av ombud

Partiföreningar väljer ombud till distriktsårskonferensen oftast på ett särskilt möte eller i samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar förutom de som sitter i distriktsstyrelsen kan ställa upp och bli valda till ombud för sin partiförening. Om du vill ställa upp som ombud behöver du alltså bli vald av din partiförening. Kontakta din förenings valberedning för att meddela att du vill ställa upp.

Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet räknat från 1 januari 2020. Antal ombud per förening meddelas i januari.

 

Nomineringar till distriktsårskonferensen

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika uppdragen som väljs på distriktsårskonferensen. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen och distriktsstyrelsen ska hinna bearbeta nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 16 februari det vill säga fyra veckor innan konferensen.

Distriktsårskonferensen utser distriktsordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen, valberedning, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap.

Nomineringar för val av ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen på e-postadressen [email protected]

Nomineringar för val av distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap skickas till valberedningen på adressen: [email protected]

När du nominerar någon till ett uppdrag är det viktigt att du frågar personen innan du nominerar så att du vet att personen vill bli nominerad till uppdraget.

 

Vi vill ha följande uppgifter till nomineringarna:
  1. Namn och stadsdel på den som nomineras.
  2. Vilket val nomineringen avser.
  3. Kort motivering.
  4. Vilket slag av nominering det är: från enskild medlem eller partiföreningens styrelse eller medlemsmöte.
  5. Namn på den person eller partiförening som nominerar.

Exempel:

  1. Lara Croft Vänsterpartiet Angered
  2. Nomineras till ordförande
  3. Lara har bevisat att hon klarar sig ur de mest snåriga situationer. Något vi tror är en viktig egenskap för en ordförande
  4. Nomineringen antagen av Vänsterpartiet Frölundas medlemsmöte 200125
  5. Vänsterpartiet Frölunda

 

Internfeminism vid nomineringar

Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 ska kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer ska såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett internfeministiskt ansvar. Därför bör §21 uppfyllas redan under nomineringsprocessen.

Var noga med att nominera minst 50 % kvinnor i val där det finns fler än en plats att tillsätta.

 

Motionera till distriktsårskonferensen

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten som till exempel kongresser, årsmöten eller för den delen distriktsårskonferenser. Man kan dels skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort eller lägga till något på de textförslag som distriktsstyrelsen lägger, men också skriva allmänna motioner som inte handlar om någon särskild text utan är ett förslag man kommer med.

Vem får motionera till DÅK:en?

Alla distriktets medlemmar och alla distriktets partiföreningar har rätt att skriva motioner. Man får skriva ensam eller tillsammans med andra medlemmar. Många partiföreningar anordnar motionsskrivarmöten in för DÅK:en där man tillsammans hjälps åt att skriva och komma på motioner. Håll utkik efter om din förening anordnar en sådan eller fråga din föreningsstyrelse om det kommer anordnas ett motionsskrivarmöte. Har man en bra idé till en motion men känner sig osäker på hur man ska skriva den, går det alltid bra att höra av sig till expeditionen. Där kan ombudsmännen hjälpa dig med att formulera din motion så att den blir korrekt skriven.

Hur gör jag för att skicka in motioner?

Nytt för i år är att du kan skicka in motioner genom att använda ett formulär på webben. Du hittar formuläret på vår webbplats:

Skicka in motioner till DÅK 2020 (länk till mer information och formulär för motioner)

Skulle det av någon anledning vara så att länken inte fungerar eller strular så kan du även maila in motionen till [email protected]

Sista dag att skicka in motioner är 1 februari 2020. Om motionen inte är oss tillhanda senast den 1 februari kommer motionen inte att behandlas av distriktsstyrelsen eller tas upp på distriktsårskonferensen.

Vad händer sen?

Sen kommer distriktsstyrelsen att svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till de som har blivit valda till ombud. På distriktsårskonferensen kommer man kunna diskutera alla motioner och sedan besluta om dem.

Hur är en motion uppbyggd?

En motion består i huvudsak av tre delar, en rubrik; en brödtext och ett eller flera yrkanden. I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkande-delen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkande-delen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser (förslag). I slutet undertecknar man med sitt namn och partiförening.

Exempel på hur motioner ska vara skrivna

 

Viktiga datum inför distriktsårskonferensen

191213 Kallelse till DÅK partiföreningar och medlemmarna till handa (denna kallelse)

200131 Motionsstopp inför DÅK

200131 Sista dag för inrapportering av DÅK-ombud samt ersättare

200216 Förhandsnomineringsstopp för de olika valen

200221 Motioner och motionssvar ombuden tillhanda

200306 Verksamhetsberättelser ombuden tillhanda

200314–15 Distriktsårskonferens Blå stället Angered.

Har du några funderingar eller frågor kontakta gärna expeditionen.

E-post [email protected]
Tel: 031-85 67 60

 

Ordförklaringar

DÅK: distriktsårkonferens
DS: distriktsstyrelse
Repskapet: Vänsterpartiet i Västra Götalands representantskap
PF: Partiförening
Motionsstopp: Det sista datum som det är möjligt att skicka in motioner till konferensen.
Ombud: Person som valts av sin partiförening att representera föreningen på dåken.
Ersättare: Person som om någon av de ordinarie ombuden få förhinder att delta går in som ombud i dennes ställe. Ersättarna väljs i inträdesordning.

 

Viktiga dokument inför distriktsårskonferensen 

Dokument i första kallelsen till distriktsårskonferensen 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk