Vänsterpartiet Västra Götaland

Vänsterpartiet Västra Götaland

Vår ordinarie och ersättare i regionstyrelsen samt våra politiska sekreterare sitter i residenset i Vänersborg. De ansvarar för det dagliga politiska arbetet i regionen och att stötta vänsterpartiets ledamöter i nämnder och styrelser.

Gruppledare och oppositionsråd: Eva Olofsson, 070 317 10 27, [email protected]

Ersättare i regionstyrelsen: Jan Alexandersson, 070 661 41 74 [email protected]

Politisk sekreterare (regionutveckling): Lena Karlsson, 070 082 52 18, [email protected]

Politisk sekreterare (hälso och sjukvård): Niklas Theodorsson, 070 255 62 17, [email protected]