sida

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet

 

Daniel Bernmar är kommunalråd och vår gruppledare. Hans ansvarsområden är samordning, uppföljning och bolagsstyrning; ekonomi; Idrott- och föreningsansvar; stadsutveckling, bygg- och bostadspolitik, park och natur; trafik; äldrefrågor och hälso- och sjukvård; näringsliv, turism och evenemang.
Telefon: 073-654 71 65
E-post: [email protected]

Grith Fjeldmose är kommunalråd. Hennes ansvarsområden är kultur; miljö- och klimat; kretslopp- och vatten; jämställdhet; mänskliga rättigheter; demokrati; konsument- och medborgarfrågor; internationellt.
Telefon: 073-919 29 78 och 073-973 45 28 
E-post: [email protected]

Jenny Broman är kommunalråd. Hennes ansvarsområden är utbildning; ungdomsfrågor; arbetsmarknad och vuxenutbildning; personal; funktionsnedsättning; individ- och familjeomsorg och socialpolitik.
Telefon: 073-973 62 53
E-post: [email protected]

Vänsterpartiets politiska sekreterare har sitt kontor på Stadshuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg. De ansvarar för att hjälpa Vänsterpartiets representanter med det parlamentariska arbetet i kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder och liknande.

Sanna Schiller
Stadssekreterare med ansvar för press och kommunikation.
Telefon: 070-869 88 31
E-post: [email protected]

Johan Svensson
Stadssekreterare med ansvar för bostad; ekonomi; förvaltningspolitik; näringsliv; idrotts- och föreningsfrågor; stiftelser; ansvarig sekreterare för budgetfrågor inklusive kompletteringsbudget.
Telefon: 070-761 03 00
E-post: [email protected]

Anna-Klara Behlin
Stadssekreterare med ansvar för utbildning; intraservice; funktionshinder; konsument- och medborgarfrågor; sociala frågor; individ- och familjeomsorg.
Telefon: 073-384 22 65
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson 
Stadssekreterare med ansvar för personal; arbetsmarknad och vuxenutbildning; äldrefrågor; hälso- och sjukvård.
Telefon: 072-855 42 52 
E-post: [email protected]

Jöran Fagerlund
Stadssekreterare med ansvar för stadsutveckling; upphandling; miljö och klimat; kretslopp och vatten; trafik; park- och natur; lokaler.
Telefon: 073-765 14 49
E-post: [email protected]

Lisbet Buzleta
Stadssekreterare med ansvar för kultur; turism/evenemang; mänskliga rättigheter; jämställdhet; demokrati; ungdomsfrågor; internationellt.
Telefon: 073-699 31 94
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg (föräldraledig)
Stadssekreterare med ansvar för stadsutveckling; upphandling; miljö och klimat; kretslopp och vatten; trafik; park- och natur; lokaler.
E-post: [email protected]

Alice Vernersson (föräldraledig)
Stadssekreterare med ansvar för press och kommunikation.
Telefon: 070-430 02 77
E-post: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk