sida

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet.

Daniel Bernmar är vårt kommunalråd. Hans ansvarsområden är äldreomsorg, föreningsliv, demokrati och idrott.
Telefon: 073-654 71 65
E-post: [email protected]

Vänsterpartiets politiska sekreterare har sitt kontor på Stadshuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg. De ansvarar för att hjälpa Vänsterpartiets representanter med det parlamentariska arbetet i kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder och liknande.

Alice Vernersson
Stadssekreterare med ansvar för äldreomsorg och kommunikation.
Telefon: 070-430 02 77
E-post: [email protected]

Johan Svensson
Stadssekreterare med ansvar för stadsutveckling, bostad, idrott- och föreningsfrågor, turism/evenemang och budget. 
Telefon: 070-761 03 00
E-post: [email protected]

Anna-Klara Behlin
Stadssekreterare med ansvar för utbildning, kultur, mänskliga rättigheter, funktionshinder, demokrati, ungdomsfrågor och konsument- och medborgarfrågor.  
Telefon: 073-384 22 65
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson 
Stadssekreterare med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, hälso- och sjukvård. 
Telefon: 072-855 42 52 
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg
Stadssekreterare med ansvar för upphandling, miljö och klimat, kretslopp, trafik, park- och natur, intraservice, internationellt, näringsliv och lokaler.
E-post: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk