sida

Distriktsledningen

Distriktsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda partidistriktet politiskt och organisatoriskt. Mellan styrelsens möten leder distriktets arbetsutskott arbetet. Arbetsutskottet (AU) har ett arbetssätt som bygger på kollektivt ledarskap och rotation. Detta bidrar till en jämnare ansvarsfördelning, en ökad transparens och ett mer hållbart arbetssätt.

Presskontakt
För presskontakt med arbetsutskottet, kontakta distriktets presskontakt, Miriam Ryttge, 070-919 99 72.

John Edström
Distriktsordförande och ledamot i arbetsutskottet
Kontakta vår distriktsexpedition för att komma i kontakt med distriktsordförande.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk