sida

Distriktsledningen

Distriktsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda partidistriktet politiskt och organisatoriskt. Mellan styrelsens möten leder distriktets arbetsutskott arbetet. Arbetsutskottet (AU) har ett arbetssätt som bygger på kollektivt ledarskap och rotation. Detta bidrar till en jämnare ansvarsfördelning, en ökad transparens och ett mer hållbart arbetssätt.

Presskontakt
För presskontakt med arbetsutskottet, kontakta distriktets presskontakt, Miriam Ryttge, 070-919 99 72.

Adriana Aires
Distriktsordförande och ledamot i arbetsutskottet
Kontakta vår distriktsexpedition för att komma i kontakt med distriktsordförande.

Sara Carlsson-Hägglund
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: Medlemsärenden. Kontakt med våra parlamentariker och tjänstemän knutna till stadshuset och regionen. Planering av gemensamma möten mellan AU och gruppledningarna i stadshuset samt i regionen.
E-post: [email protected]

Håkan Eriksson
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: Kontakt med politiskt allierade organisationer. Ansvar för gemensamma möten och samarrangemang med dessa. Kontakt med Ung Vänster. Ansvarar för kontakt med arrangemangs- och demogruppen.
E-post: [email protected]

John Edström
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: Kontakt med partikansliet och partistyrelsen samt med riksdagsledamöter. Kontakt med granndistrikten. Ansvarig för planering av Vänsterdagarna 2019.
E-post: [email protected]

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk