Distriktsledningen

Distriktsledningen

Distriktsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda partidistriktet politiskt och organisatoriskt. Mellan styrelsens möten leder distriktets arbetsutskott arbetet. Arbetsutskott har ett arbetssätt som bygger på kollektivt ledarskap och rotation. Detta bidrar till en jämnare ansvarsfördelning, en ökad transparens och ett mer hållbart arbetssätt.

För telefonkontakt med arbetsutskottet, kontakta distriktets presskontakt, Miriam Ryttge, 070-919 99 73.

Adriana Aires
Distriktsordförande och ledamot i arbetsutskottet
Ansvarsområden: planering av och kallelse till AU-möten. Kontakt med distriktets kassör. Kontakt med enskilda medlemmar och med allmänheten. Kontakt med pressen, ansvarig för utspel och debattartiklar.
E-post: [email protected]

Sara Carlsson-Hägglund
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: kontakt med våra parlamentariker och tjänstemän knutna till Stadshuset och Regionen. Planering av gemensamma möten mellan AU och gruppledningarna i Stadshuset samt i Regionen.
E-post: [email protected]

Håkan Eriksson
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: kontakt med politisk allierade organisationer. Ansvar för gemensamma möten och samarrangemang med dessa.
E-post: [email protected]

John Edström
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: kontakt med partikansliet och partistyrelsen samt med riksdagsledamöter. Kontakt med Ung Vänster och granndistrikten.
E-post: [email protected]