• Hem
  • Kongress 2020
sida

Kongress 2020

Vänsterpartiets 43:e kongress går av stapeln i Västerås 21–24 maj 2020. Våra kongresser är Vänsterpartiets högsta beslutande organ och därmed alltid viktiga, men denna kongress behandlar många viktiga framtidsfrågor.

Läs mer om kongressen på Vänsterpartiets nationella webbplats.

Ombud från Göteborg till kongressen

Vi i Göteborg ska välja ombud till kongressen. Det är de som kommer företräda distriktet under helgen. Läs mer och nominera dig själv.

Studier inför kongressen

Som en del av förberedelserna inför kongressen 2020 anordnar partidistriktet flera olika studietillfällen och möten. Du hittar alla nu planerade tillfällen på den här sidan, samt på Facebook.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk