Lokal kampanjplanering

Lokal kampanjplanering

Partiföreningarna är grunden i vår organisation och i kampanjens arbete. Det är här i våra stadsdelar vi når ut till göteborgarna och bygger vår rörelse. Det är i basen av vår rörelse som styrkan består och den lokala förankringen är viktig när vi förändrar samhället. Därför är en bra planering av vårt kampanjarbete a och o för en väl genomförd kampanj.

Planera kampanjen
För att få till en bra kampanj i partiföreningen är det en god idé att i början av kampanjen lägga upp en tidsplan och en genomförandeplan, fördela ansvaret för kampanjens olika delar och gemensamt diskutera igenom ambitionsnivån.

I tidsplanen planerar ni in aktiviteter, möten och när saker ska påbörjas och avslutas, det är också bra att ta med faktorer i tiden som kan påverka kampanjarbetet exempelvis centrala arrangemang. Använd gärna kampanjens gemensamma tidsplan som utgångspunkt för er egen.

I genomförandeplanen, beskriver ni hur ni tänkt er att lägga upp kampanjen, här kan ni fördela ansvar och definiera er ambitionsnivå.

Har ni inte arbetat med tidsplaner och genomförandeplaner tidigare kan ni kontakta expeditionen för hjälp med mallar. I arbetet med att lägga upp kampanjarbetet ska era DS – faddrar vara behjälpliga och det går även att få ombudsmannastöd.

Kampanjdagar
Under hösten har vi tre gemensamma kampanjdagar (se tidsplanen för datum). Under kampanjdagarna genomför vi utåtriktade aktiviteter i alla stadsdelar. Utöver att dela vårt material kan det spelas musik, bjudas på fika eller andra trevligheter. Kampanjdagarna får gärna innehålla aktiviteter som visuellt knyter an till vår kampanj.

Super saturday
I samband med den första kampanjdagen i kampanjen 23/9 genomför vi en Super Saturday. Tanken är då att vi kampanjar i våra stadsdelar under dagen och avslutar med en riktigt bra paneldiskussion kring kampanjens tema med namnkunniga personer på en central plats i stan. Inför detta är det bra om vi alla peppar lite extra så att så många medlemmar som möjligt är med såväl på dagen som på panelsamtalet.

Öppet möte eller temamöte
En målsättning i kampanjen är att alla partiföreningar innan december ska ha genomfört ett öppet möte i sitt partiföreningsområde eller ett temamöte i sin partiförening kring ett feministiskt ämne. Behöver ni hjälp med att genomföra ett sådant möte så ta kontakt med er DS-fadder eller med expeditionen. Tips på ämnen för ett sådant möte kan vara:

  • En aktuell politisk fråga som knyter an till kampanjen
  • En feministisk film med efterföljande diskussion.
  • Bjud in en parlamentariker att prata om feministiska satsningar i ert lokalområde
  • Föreläsning om feministiska ikoner internationellt i Sverige eller i Göteborg

Seminarieserie
Under perioden december – januari kommer vi genomföra en seminarieserie i distriktet. Det blir sammanlagt fyra träffar med ämnen som knyter an till kampanjens tema.

Tidsplan

September

2/9 Kampanjstart presentation av kampanjen och kampanjmaterialet i Gårdslokalen Andra Långgatan 20

2/9 – 23/9 Uppstartsperiod i partiföreningarna

10/9 Utbildningsdag för administratörer i Zetkin

23/9 Super Saturday! (Kampanjdag #1 och panelsamtal)

 

Oktober

14/10 Kampanjdag #2

23/10 – 30/11 Rekommenderad period för öppna möten eller temamöten i partiföreningarna 

 

November

25/11 Kampanjdag #3 

30/11 Slut på rekommenderad period för öppna möten eller temamöten i partiföreningarna

 

December

7/12 Semiarie #1

13/12 Seminarie #2

 

Januari

10/1 Semiarie #3

24/ Seminarie #4

30/1 Kampanjavslut