Kallelse till kongresskonferens 31 januari 2016

Kallelse till kongresskonferens 31 januari 2016

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till kongresskonferens söndagen 31 januari 2016.
Den 5-8 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen) håller Vänsterpartiet kongress i Örebro. Inför kongressen arrangerar Vänsterpartiet Göteborg en kongresskonferens där distriktsnomineringar och motioner till kongressen kommer att behandlas.

Kongresskonferensen kommer att hållas på Backa Kulturhus (vid Selma Lagerlöfs torg). Exakta tider skickas ut senare, men räkna med en heldag.
I den här kallelsen skriver vi både om kongressombud och kongresskonferensombud. Det kan väldigt lätt bli förvirrande, så var uppmärksam så du inte råkar blanda ihop dem. Kongressombud är de som väljs att delta på partikongressen i Örebro i maj. Kongresskonferensombud är de som väljs att delta på distriktets kongresskonferens i Backa i januari.

Den här kallelsen har över huvud taget ett väldigt formellt och svårt språk med många interna begrepp som alla inte är bekant med. Det är för att allt ska vara korrekt formulerat enligt stadgarna så det inte blir några tveksamheter, och för att vi försöker hålla den så kort som möjligt. Hör av dig till din partiförening eller till oss på distriktsexpeditionen om det är någonting du är osäker på eller om du har några frågor! Kontaktuppgifter finns längst ner i kallelsen.

  1. Vad gör kongresskonferensen?

Alla medlemmar kan skicka in motioner som man vill att hela Vänsterpartiet Göteborg ska ställa sig bakom. För att kongresskonferensen ska kunna behandla motionerna måste de skickas in innan den 8 januari. En motion som blir antagen av kongresskonferensen kommer att skickas till partistyrelsen som motion antagen av Vänsterpartiet Göteborgs kongresskonferens.

Kongresskonferensen kan även besluta att nominera medlemmar till centrala uppdrag; partiordförande, partistyrelse, programkommission, valberedning och revisorer.
Under kongresskonferensen kommer distriktets valberedning att presentera förslaget på ordinarie kongressombud samt ersättare. Ombud på kongresskonferensen ges möjlighet att plädera, det vill säga argumentera för varför olika kamrater borde ges förtroende att delta på kongressen.

Du kan läsa mer om valet av kongressombud här nedanför:

Val av kongressombud

Valet av vilka som ska få delta på kongressen i maj kommer att förrättas genom röstning i partiföreningarna och på distriktsexpeditionen. Tidigare år har vi förrättat valet av kongressombud genom poströstning men det blir allt svårare när vi får allt fler medlemmar. Därför försöker vi i år med en ny valordning:

Varje partiförening i distriktet får ha ett beslutande medlemsmöte där de medlemmar som har lust och möjlighet samlas och genomför en sluten omröstning. Röstsedlarna samlas sedan in till distriktet och rösträknas när alla tio partiföreningarna haft sina möten.

En valurna iordningställs också på distriktsexpeditionen och alla medlemmar som inte har möjlighet att delta på partiföreningsmötet kan rösta där.

Vi kommer att säkerställa att man inte kan rösta två gånger och att rösterna är hemliga. Mer information om exakt hur valet ska gå till kommer senare.

  1. Hur många ombud får varje partiförening skicka till kongresskonferensen?

Enligt Vänsterpartiets stadgar har alla partiföreningar i distriktet rätt att utse ombud till kongresskonferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet då kallelsen skickas ut. Partiföreningarna ska inrapportera ombud till kongresskonferensen senast 8 januari.

Så här ser ombudsfördelningen ut:

  1. Kongressmotioner till kongresskonferensen

Motionsstopp inför kongresskonferensen är 8 januari. Mejla motioner till [email protected].se eller posta till Vänsterpartiet Göteborg, Andra Långgatan 20, 413 28 Göteborg.
(Andra stoppdatum gäller om du vill skicka dina motioner direkt till partikongressen)

  1. Nomineringar inför valet av kongressombud

Så här nominerar du:

1. Tillfråga den du/ni har tänkt nominera till kongressombud.

2. Om personen tackar ja, skriv då en kort motivering till varför du vill nominera denne.

3. Skicka din nominering till valberedningen senast den 15 december

([email protected])

  1. Nomineringar till centrala uppdrag

Nomineringar till centrala uppdrag som ska behandlas av kongresskonferensen, skickas till distriktets valberedning ([email protected]) senast 15 december
(Andra stoppdatum gäller om du vill skicka dina nomineringar direkt till partikongressen)

  1. Vilka har röst-, förslags- och yttranderätt?

Valda ombud på kongresskonferensen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter som ej är valda ombud, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.
Övriga är varmt välkomna att vara med som åhörare. Anmäl er i så fall i förväg, så vi vet hur många som kommer!

  1. Viktiga datum inför kongresskonferensen:

15 december Sista dag för nominering av kongressombud och till particentrala uppdrag

 8 januari Motionsstopp för kongressmotioner som ska behandlas av kongresskonferensen
Sista dag för inrapportering av ombud till kongresskonferensen

22 januari Kongressmotioner och motionssvar medlemmar och partiföreningar tillhanda

31 januari Kongresskonferens

För stoppdatum som rör partikongressen kan du se kallelsen dit, eller vansterpartiet.se

Hör gärna av dig om du har frågor eller om du känner dig osäker på något!

Vänsterpartiet Göteborg
Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg
031 85 67 60
[email protected]

goteborg.vansterpartiet.se