Stadsdelsnämnder

Ordinarie ledamöter och ersättare

 

SDN Angered, vice ordförande

Yvonne Palm
E-post: [email protected]


SDN Angered, ersättare

Ante Bränholm 
E-post: [email protected]

SDN Askim-Frölunda-Högsbo, vice ordförande

Christian Larsson
E-post: [email protected]

SDN Askim-Frölunda-Högsbo, ersättare

Jennie Wadén
Telefon: 073 511 77 53
E-post: [email protected]

SDN Centrum, ledamot 

Tony Haddou
E-post: [email protected]

SDN Lundby, 1:e vice ordförande

Monika Djurner
E-post: [email protected]undby.goteborg.se

 

SDN Lundby, ersättare

Johan Svensson
E-post: [email protected]

SDN Majorna-Linné, 1:e vice ordförande

Jenny Broman
E-post: [email protected] 

 

SDN Majorna-Linné, ersättare

Ann-Britt Bodin
E-post: [email protected]

SDN Norra Hisingen, 1:e vice ordförande

Mikael Wallgren
E-post: [email protected]

SDN Norra Hisingen, ersättare

Sara Nanah
E-post: [email protected]

SDN Västra Göteborg, ledamot 

Lena Hammarström
E-post: [email protected]

SDN Västra Göteborg, ersättare

Urban Junevik
E-post: [email protected]

SDN Västra Hisingen, 1:e vice ordförande

Patrik Helgeson
E-post: [email protected]

SDN Västra Hisingen, ersättare

Therése Dahlin
E-post: [email protected]

SDN Örgryte-Härlanda, 1:e vice ordförande

Alice Vernersson
E-post: [email protected]

SDN Örgryte-Härlanda, ersättare

Jesper Johansson
E-post: [email protected]

SDN Östra Göteborg, ordinarie

Helen Edenryd
E-post: [email protected]

SDN Östra Göteborg, ersättare

–