• Hem
  • Europaparlament...
sida

Europaparlaments-valkonferens 2018

Kallelse till Vänsterpartiet Göteborgs Europaparlaments-valkonferens

16 december 2018

 

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till konferens inför EU-parlamentsvalet söndagen den 16 december 2018, incheckning från kl 12:30, konferens kl. 13-18 (inklusive reservtid) på Dalheimers hus. 

Den 16-17 februari 2019 håller Vänsterpartiet en rikskonferens inför valet till Europaparlamentet. Rikskonferensen kommer att behandla en valplattform inför EUP-valet som vi har möjlighet att skicka in motioner till, samt vallistan till EUP-valet.  Inför rikskonferensen arrangerar Vänsterpartiet Göteborg en Europaparlaments-valkonferens (EUP-konferens) där motioner och val av ombud till rikskonferensen kommer att behandlas samt nomineringar till vallistan.

För att försöka skilja dem åt kommer vi här att kalla konferensen för Göteborgsdistriktet för EUP-konferensen och konferensen på particentral nivå för rikskonferensen. Vi använder förkortningen EUP för Europaparlamentet.

Den här konferensen kommer med kort varsel, och tiden strax före jul är inte den bästa för konferensförberedelser. Vi är ledsna för det, men det beror på att partistyrelsen inte fattade beslut om datum för rikskonferensen förrän nu och vår lokala konferens måste anpassas till det. Vi försöker nu göra det bästa av situationen så gott det går.

Vi skickar bara ut den här kallelsen med e-post på grund av tidsbristen (de medlemmar som inte har en e-post registrerad i medlemsregistret får kallelse i brevlådan). Papperskopior på alla handlingar finns att hämta på distriktsexpeditionen.

Den här kallelsen har ett språk som kan uppfattas som svårt med många interna begrepp som alla inte är vana vid. Det är för att allt ska vara korrekt formulerat enligt stadgarna så det inte blir några tveksamheter, och för att vi försöker hålla den så kort som möjligt. Hör av dig till din partiförening eller till oss på distriktsexpeditionen om det är någonting du är osäker på eller om du har några frågor! Kontaktuppgifter finns längst ner i kallelsen.

 

1. Vad gör Vänsterpartiet Göteborgs EUP-konferens?

Alla medlemmar kan skicka in motioner på valplattformen som man vill att hela Vänsterpartiet Göteborg ska ställa sig bakom. För att EUP-konferensen ska kunna behandla motionerna måste de vara hos distriktet senast 6/12. En motion som blir antagen av EUP-konferensen kommer att skickas till partistyrelsen som motion antagen av Vänsterpartiet Göteborgs EUP-konferens. Om din motion inte skulle bli antagen av EUP-konferensen kan du alltid skicka in den själv till partiets rikskonferens.

EUP-konferensen ska även nominera medlemmar till vallistan för Europaparlamentsvalet. Sådana nomineringar kan man också skicka in som enskild medlem till rikskonferensen.

EUP-konferensen ska även välja ombud till rikskonferensen samt ersättare. Göteborg får skicka 7 ombud till rikskonferensen.

 

2. Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?

Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt, det vill säga rätt att vara närvarande på  konferensen, men det är bara ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses av partiföreningarna (se nedan).

Det innebär att alla får komma och lyssna på EUP-konferensen som åhörare, men för att få vara med och diskutera och fatta beslut måste du bli vald till ombud av din partiförening. Åhörare är varmt välkomna. Anmäl er i så fall i förväg, så vi vet hur många som kommer!

Valda ombud på EUP-konferensen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

 

3. Hur många ombud får varje partiförening skicka till EUP-konferensen?

Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till EUP-konferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet då kallelsen skickas ut. Ombud till EUP-konferens väljs på respektive partiförenings medlemsmöte. Medlemsmötet kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar.

Partiföreningarna ska inrapportera ombud till EUP-konferensen senast 3 december.
Så här ser ombudsfördelningen ut:

Angered :                                                         3
Backa :                                                              4
Biskopsgården-Torslanda:                  4
Centrum:                                                         8
Frölunda:                                                         8
Kortedala-Gamlestan-Bergsjön :     7
Linné :                                                                7
Lundby :                                                           8
Majorna :                                                        14
Örgryte-Härlanda :                                    8

 

4. Valplattformsmotioner till EUP-konferensen 

Partistyrelsen antar sitt förslag till valplattform inför EU-parlamentsvalet 24-25 november. Vi vet att det blir mycket kort om tid för att komma in med motioner för behandling av konferensen, men det är på grund av att partistyrelsen valt att anta sitt förslag så sent.Därefter ska den göras tillgänglig för alla medlemmar, och alla kommer ha möjlighet att skriva motioner på den.

Motionsstopp inför EUP-konferensen är 6/12. Mejla motioner till [email protected]

 

5. Hur går jag tillväga för att skriva en motion?

Vad är en motion?
En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten som t ex en kongress eller konferens. Motionen kan handla om att ändra, ta bort eller lägga till något på de textförslag som konferensen behandlar, det går också att skriva allmänna motioner som inte handlar om någon särskild text.

Till EUP-konferensen kan du skicka motioner som du vill att distriktet ska anta och stå bakom inför rikskonferensen. Om ett distrikt antar en motion kan den anses få större “tyngd” än om den  kommer från en enskild medlem. Till EUP-konferensen kan du bara skriva motioner på partistyrelsens förslag till inför EUP-valet.

Vem får motionera till EUP-konferensen?
Alla distriktets medlemmar och alla distriktets partiföreningar har rätt att skriva motioner. Man kan även skicka in motioner direkt till rikskonferensen om man inte vill att de ska antas av distriktet.

Vad gör man efter att man skrivit motionen?
Antingen mejlar man den till oss i distriktet [email protected] eller skickar den med vanlig post. Om en motion till EUP-konferensen inte är oss tillhanda senast den 6/12 kommer motionen inte att behandlas av distriktsstyrelsen.

Vad händer sedan?
Distriktsstyrelsen kommer att svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till ombud och medlemmar. På EUP-konferensen kommer alla motioner diskuteras och sedan fattas beslut om. På konferensen har man bara möjlighet att lägga förslag som det redan finns motioner på.

Hur är en motion uppbyggd?
En motion består i huvudsak av tre delar:

1. En rubrik
2. En brödtext
3. Ett eller flera yrkanden

I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser. I slutet undertecknar man med sitt namn och partiförening.

 

6. Nomineringar inför valet av rikskonferensombud

Vänsterpartiet Göteborg får skicka cirka 7 ombud till rikskonferensen. Utöver ordinarie ombud ska vi välja lika många ersättare.

Så här nominerar du:

1. Nominera dig själv eller en kamrat som tackat ja
2. Skriv då en kort motivering
3. Mejla din nominering till valberedningen senast den 3/12 på [email protected]

 

7. Nomineringar till vallistan

Nomineringar till vallistan för EUP-valet som ska behandlas av EUP-konferensen, skickas till distriktets valberedning på [email protected]

Du har också möjlighet att skicka in dessa nomineringar direkt till partiets centrala valberedning om du inte vill att de ska behandlas på distriktets EUP-konferens. Då gäller andra stoppdatum.

 

8. Viktiga datum inför EUP-konferensen:

3/12 Temamöte med presentation av EUP-valplattformen

3/12 Sista dag för inrapportering av ombud till konferensen

3/12 Sista dag för nominering till EUP-vallistan till distriktets valberedning

3/12 sista dag för nominering av ombud till rikskonferensen till distriktets valberedning

6/12 sista dag för inlämnande av motioner till EUP-konferensen

7/12 Motioner ombuden tillhanda

10/12 Motioner och motionssvar ombuden tillhanda

16/12 EUP-konferensen genomförs

 

Viktiga datum inför rikskonferensen:

24-25/11 Partistyrelsen antar sitt förslag till valplattform

17/12 Förhandsnomineringsstopp till vallistan

16-17/2 2019 Rikskonferensen genomförs

Vi hoppas att dessa och fler relevanta datum för rikskonferensen kommer att presenteras på partiets centrala hemsida. När de gör det informerar vi om det i Medlemsnytt.

 

Alla dokument inför EUP-konferensen kommer att finnas samlade på goteborg.vansterpartiet.se.

Hör gärna av dig om du har frågor eller om du känner dig osäker på något!

Kamratliga hälsningar,
Distriktsstyrelsens arbetsutskott och ombudsmännen på expeditionen

 2018-11-02

Vänsterpartiet Göteborg
Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg
031-85 67 60
[email protected]

 

Viktiga dokument och länkar

Läs partistyrelsens förslag till valplattform här 

Läs motioner till Vänsterpartiet Göteborgs EUP-valkonferens samt distriktsstyrelsens motionssvar här

Läs reservationer på PS förslag till valplattform här

Läs nomineringsanmodan från valberedningen här

Läs ”Att skriva en motion till valkonferensen” (viktiga instruktioner för alla som vill motionera på valplattformen) här

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk