Välkommen till Vänsterpartiet

En utbildning för dig som är ny i partiet

Välkommen till Vänsterpartiet, också kallad VTV, är en utbildning för nya medlemmar. Utbildningen anordnas fyra gånger om året och är en kort introduktion till vad det innebär att vara medlem i Vänsterpartiet Göteborg. Fokus ligger på engagemanget i din lokala partiförening. Syftet är att du som ny medlem ska känna dig välkommen och bli peppad på att delta aktivt i Vänsterpartiets verksamheter.

Varje VTV avslutas med en gemensam middag tillsammans med representanter från varje partiförenings styrelse. På så sätt får du möjlighet att redan här träffa och knyta kontakter med den partiförening du kommer vara aktiv i.

Nästa VTV är den 12 maj.