#ENADSTAD

#ENADSTAD

 

Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. Segregationen kommer till
uttryck i form av boendesegregation och stora skillnader i inkomst,
utbildningsnivå och hälsa mellan invånarna i olika stadsdelar.
En resa mellan Saltholmen och Komettorget med 11:ans spårsvagnslinje –
genom Långedrags villaområden, landshövdingehusen i Majorna och
Gamlestaden och miljonprogrammen i Kortedala och Bergsjön – visar på
enorma skillnader i medresenärernas klassbakgrund och i förekomsten av
samhällsservice i de olika stadsdelarna.

 

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund. Vi
accepterar inte ett samhälle där klassklyftor förhindrar människor från att
förverkliga sina drömmar. Därför har vi tagit fram ett handlingsprogram mot
segregationen i Göteborg. I vårt handlingsprogram #ENADSTAD presenterar vi
några förslag på hur segregationen kan brytas med en politik för rättvisa och
jämlikhet.

 

Våra förslag i kampen mot segregationen
– Makten över grannskapet – stärk boendeinflytandet
– Makten över vardagen – medborgarinflytande på riktigt
– Välfärd för alla – sänkta kommunala avgifter
– Jämställdhet på riktigt – stärk kvinnors organisering
– Öka representationen – personalen ska avspegla befolkningen
– Ta från de rika och ge till de unga – satsa på Göteborgs ungdomar

 

Läs hela vårt handlingsprogram här.