Distriktsårskonferensen 2017

Distriktsårskonferensen 2017

l1059235

 

 

Här hittar du information om Vänsterpartiet Göteborgs distriktsårskonferens 2017, vårt högst beslutande organ. 

Utskick 

Utskick # 1: Kallelse distriktsårskonferensen 2017

Utskick # 2: Distriktsstyrelsens förslag till former för kommunalrådsval

Utskick # 3: Motioner och motionssvar, förslag på dag- och arbetsordning

Utskick # 4: Berättelser och rapporter 

Förslag på val

Valberedningens förslag till DS-ordförande, DS-ledamöter ord. och ers, DS-rev samt Repskap 

Distriktsstyrelsens förslag på valberedning 2017

Tid och plats för distriktsårskonferensen 2017 

Tid: 11-12 mars
Plats: Blå Stället i Angered 

Viktiga datum inför distriktsårskonferensen 2017 

9 december: Utskick #1, Kallelse till DÅK är medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg tillhanda

27 januari: Motionsstopp till DÅK

12 februari: Deadline inrapportera av DÅK-ombud 

12 februari: Sista dag att nominera till uppdrag* 

17 februari: Utskick #2, motioner och motionssvar DÅK-ombuden tillhanda

3 mars: Utskick #3, berättelser med mera, DÅK-ombuden tillhanda 

11-12 mars: Distriktsårskonferens 

* OBS! Man har rätt att nominera fram till DÅK:en, men för att valberedningen och distriktsstyrelsen ska hinna bereda valen behöver de ha dem senast 12 februari.