Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Göteborg

Vänsterpartiet ska rusta ungdomen för arbetslivet

En motion från Vänsterpartiet Göteborg berörde ungas rätt till arbetsmarknadsförberedande utbildning. Kongressen valde att bifalla motionen vilket betyder att Vänsterpartiet ska driva krav om att alla gymnasieelever ska få utbildning i bland annat arbetsrätt och den svenska modellen. Thomas Gorin är fackligt aktiv i SEKO och var ombud på kongressen för Vänsterpartiet Göteborg. Han var uppe i talarstolen för att tala till förmån för motionen: ”Som fackligt aktiv på en arbetsplats med många unga vuxna har jag förstahandserfarenhet av hur oförberedda de unga vuxna kommer ut i arbetslivet. Många saknar kunskap om sina grundläggande rättigheter, vilket inte sällan leder till att...

Vänsterpartiet för ett förbud mot bemanningsföretag

Partiföreningarna Biskopsgården och Frölunda har motionerat till kongressen om att Vänsterpartiet ska driva politik för tryggare anställningsformer. I helgen gick deras motion igenom på Vänsterpartiets 39:e kongress. Erik Helgeson var ombud på kongressen och argumenterade för motionen: ”Det finns osäkra anställningsformer som bryter ner vårt inflytande på jobbet. Fackliga företrädare menar att det inte går att driva kraven på att förbjuda bemanningsföretag och allmän visstid eftersom det inte är uppe på den politiska dagordningen. Partierna säger att det inte går att driva för att fackföreningsrörelsen inte har det på agendan. Ett av arbetarrörelsens två ben måste röra sig för att...

Valberedningen föreslår Jonas Sjöstedt till partiordförande

Efter en öppen process, helt unik i Sveriges politiska historia, har Vänsterpartiets valberedning föreslagit Jonas Sjöstedt till posten som partiordförande för Vänsterpartiet. – Den centrala valberedning har presenterat sitt förslag på efterträdare till Lars Ohly. Göteborgsdistriktets kongresskonferens nominerade Rossana Dinamarca och Jonas Sjöstedt i ett delat ledarskap och vi är naturligtvis nöjda med att åtminstone en av våra kandidater finns på förslaget. Nu är det upp till kongressen att välja partiordförande och besluta om huruvida vi ska ha ett system med delat ledarskap, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Vänsterpartiet Göteborg. – Nu gäller det att fokusera på det politiska innehållet....

Strunta i onödiga julklappar – ge istället ett bidrag till Fristadsfonden

Fristadsfonden är i akut behov av pengar! Fristadsfonden är i akut behov av pengar för att vår verksamhet att hjälpa asylsökande flyktingar ska kunna fortsätta. Varje månad beviljar vi ekonomisk hjälp för ombud, kris- och traumautredningar, läkarintyg och tolkar för mellan 40.000 kr till 50.000 kr. De ombud vi anlitar tar en mycket lägre taxa än vad som är rekommenderat, detsamma gäller de utredningar som behöver göras. Inte en enda krona går till resor, administration eller arvoden för de kamrater som sitter i styrelsen. Partikamraterna skänker i genomsnitt 10.000 kr i månaden till fonden. I dagsläget har vi medel att...