Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Göteborg

Äntligen har vi fått en utvecklingsfond!

På kommunfullmäktige den 6 december 2012 beslutade den rödgröna majoriteten att skapa en utvecklingsfond på 400 miljoner som ska användas till viktiga utvecklingsområden inom välfärdssektorn. Redan nu är det klart att 70 miljoner tas ur fonden och att de ska satsa på de tio mest utsatta skolorna. – Det känns skönt att kunna säga till göteborgarna att vi nu har möjlighet att kunna använda överskott till investering i välfärden i stället som vi tidigare gjort betalt av lån eller andra uppbokade väginvesteringar. Fonden har vi kunnat skapa tack vare att Göteborg har en välskött ekonomi och den extra utbetalningen som...

Inga barnfamiljer i Göteborg ska vräkas!

Rapport från kommunfullmäktigedebatten torsdagen den 8 november Den 8 september 2010, för mer än två år sedan beslutade Kommunstyrelsen, på initiativ av Vänsterpartiet, att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en lägesanalys och förslag på åtgärder som kommunen behöver vidta för att barnfamiljer inte skall vräkas. Det är bra att Kommunfullmäktige antar riktlinjer som ska gälla för hur socialkontoren ska arbeta tillsammans med de kommunala bostadsbolagen för att förhindra vräkning av barnfamiljer. Tack vara en stark allmännytta i kommunen får vi ett stort genomslag med våra riktlinjer! Vi får nu hoppas att de privata värdarna tar sitt ansvar och följer riktlinjerna. Att vi...

Studiebesök på socialkontor i Östra Göteborg

Mats Pilhem har besökt Sveriges näst största socialkontor i stadsdelen Östra Göteborg där han träffade enheten för Ekonomiskt bistånd på Kortedala Torg och Boendestödsenheten på Tellusgatan 2, samt ansvarig chef. Under besöket träffade Mats handläggare och verksamhetspersonal som berättade hur man arbetar och hur de upplever sitt jobb. Inom Ekonomiskt bistånd fick vi höra hur de arbetar med bland annat att bryta långtidsberoende av ekonomiskt bistånd och inom Boendeenheten, höra hur man arbetar med att motverka vräkningar, boendestöd och att skaffa bostäder till bostadslösa.

Kort från dagens Kommunstyrelse 2012-10-18.

Systembolaget vill starta med hemkörning på försök i Göteborg. Göteborg har fått en förfrågan från Systembolaget om att vara med i försök med hemkörning av alkohol. Systembolaget argumenterar för förslaget med kunder som gör e-beställning kan välja att, som en tilläggstjänst, få varor levererade hem. På Kommunstyrelsens möte den 17 oktober röstade Mats Pilhem emot förslaget. – Att säga ja till att delta i Systembolagets försök med hemkörning riskerar att öka konsumtionen och ytterligare öka de baksidor alkoholen orsakar säger Mats Pilhem. Vänsterpartiet är kritisk och tycker inte att Göteborg ska delta. Forskning visar att ökad tillgänglighet till alkohol ökar...