Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Göteborg

Kort från dagens Kommunstyrelse 2012-10-18.

Systembolaget vill starta med hemkörning på försök i Göteborg. Göteborg har fått en förfrågan från Systembolaget om att vara med i försök med hemkörning av alkohol. Systembolaget argumenterar för förslaget med kunder som gör e-beställning kan välja att, som en tilläggstjänst, få varor levererade hem. På Kommunstyrelsens möte den 17 oktober röstade Mats Pilhem emot förslaget. – Att säga ja till att delta i Systembolagets försök med hemkörning riskerar att öka konsumtionen och ytterligare öka de baksidor alkoholen orsakar säger Mats Pilhem. Vänsterpartiet är kritisk och tycker inte att Göteborg ska delta. Forskning visar att ökad tillgänglighet till alkohol ökar...

Äntligen har vi fått igenom en bostadsförmedling!

På kommunfulläktige i kväll (2012-10-11) beslutade fullmäktige att vi ska införa en bostadsförmedling i Göteborg. Vi är många partikamrater som under årens lopp drivit frågan att få en bostadsförmedling som förmedlar lägenheter efter kötid. Redan 2003 skrev vi i vår budget att vi vill få till stånd en kommunal bostadsförmedling. Nu har vi äntligen fått igenom en bostadsförmedling utifrån vårt yrkande i kommunstyrelsen 2001-11-08 tillsammans med (S) och (Mp). Marie Lindén i fullmäktigedebatten. –          ”Det är en stor seger att vi fått igenom vårt förslag om en kommunal bostadsförmedling. Inte bara för oss utan för alla desperata bostadssökande som tröstlöst...

(V)i tar initiativet till att se över socialsekreterarnas arbetssituation.

Vi ska genomföra en systematisk kartläggning av socialtjänsten i Göteborg, där vi belyser strukturer, arbetssätt och gör en analys av anställningsvillkoren inom socialtjänsten. Vi har lämnat ett uppdraget till stadens ledning att man ska söka nya och okonventionella lösningar på problem som funnits på våra socialkontor alltför länge. Man ska ta hjälp av forskningen inom området tillsammans med Göteborgs universitet. Utredning ska ledas av  Stadsledningskontoret och genomföras tillsammans med personal från stadsdelar och våra fackliga representanter från Vision och SSR. Utredningen kan också ta egna initiativ och söka hjälp av andra kompetenser. // Mats Pilhem, Kommunalråd Läs yrkandet till Kommunstyrelsen...

Kvinnojourerna behöver ett stabilt stöd

Idag på internationella kvinnodagen får jämställdhetsfrågorna extra uppmärksamhet. Men varje dag, året om pågår arbetet för jämställdhet. Inte minst på landets alla kvinnojourer. Kvinnojourerna gör ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett stort samhällsproblem. Även barnen som bevittnat våld får stöd där. Men kommunerna tar inte alltid sitt ansvar för att jourerna ska klara sig ekonomiskt. Och av det statliga stödet till kvinnofridsarbetet ska merparten gå till tillfälliga projekt och utveckling. Eftersom jourerna är beroende av tillfälliga pengar blir det svårare att planera långsiktigt och ha anställda. Vänsterpartiet satsar nu 200 miljoner kronor...