Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Göteborg

Rättvisa löner ett rimligt krav

Det är 2018 och fortfarande har kvinnodominerade vårdyrken som till exempel sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister och kuratorer lägre lön än mansdominerade yrken som IT och teknik inom Västra Götalandsregionen (VGR). Det är yrken som värderas som likvärdiga i ansvar och svårighetsgrad. Självklart förbjudet Lönediskriminering på grund av kön är självklart förbjudet i Diskrimineringslagen. Varje år görs en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En sådan lönekartläggning har nyligen presenterats i regionstyrelsens personalutskott. Kartläggningen visar att det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå jämställda löner i yrken som är...

PRESSMEDDELANDE: Toppnamn för Vänsterpartiet Göteborg klara

Maj Karlsson, Eva Olofsson och Daniel Bernmar toppar listorna för Vänsterpartiet Göteborg. Det beslutade medlemmarna i Vänsterpartiet Göteborg på deras valkonferens under söndagen. Riksdagslistan toppas av Maj Karlsson, regionlistan av Eva Olofsson och kommunlistan av Daniel Bernmar. Tre kända namn som alla föreslås till omval. Något som är ovanligt för Vänsterpartiet som ofta roterar på toppnamnen. Maj Karlsson är socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet sedan 2014. Som riksdagsledamot har hon främst varit profilerad i LSS-frågan. – Jag har älskat varje sekund av att bära medlemmarnas förtroende. Jag har känt mig så stolt och tacksam över att få representera mitt...

Adriana Aires omvald som distriktsordförande i Göteborg

Under Vänsterpartiets distriktsårskonferens på lördagen valdes Adriana Aires enhälligt om som ordförande för Göteborgsdistriktet. Valberedningens motivering för omval av Adriana var bland annat hennes enorma skärpa, engagemang och energi och att hon inte drar sig för att lyfta obekväma frågor samtidigt som hon har stor respekt för demokratiskt fattade beslut. Det här blir Adrianas tredje år som distriktsordförande. – Det känns roligt och hedrande att få fortsatt förtroende från distriktet. Och att under valår få leda distriktet tillsammans med resten av distriktsstyrelsen känns väldigt spännande, säger Adriana. Att det är valår innebär ett intensivt arbete både med att få ut distriktets...

PRESSMEDDELANDE: 99 procent väljer kommunens hemtjänst

Mindre än en procent av äldre göteborgare byter till privat hemtjänst. Det visar den första statistiken sedan det blev möjligt att välja hemtjänstutförare i Göteborg.  Den 3 april införs ett valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänsten i Göteborg, det innebär att privata hemtjänstaktörer får etableras fritt i kommunen. Men redan sedan 1 februari har det varit möjligt för alla omsorgstagare att välja hemtjänstutförare. Hittills har bara 0,9 procent valt privata utförare. Enligt äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V) är det ett gott betyg för kommunens hemtjänst. – Att 99 procent vill stanna i kommunens hemtjänst är ett gott tecken. Jag tror våra äldre...