Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Göteborg

Sex timmars arbetsdag, en feministisk fråga.

1 maj i år presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige. Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobb. Sverige är redo för sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen. Det...

Regnbågsflaggan kommer vaja i protest mot nazisterna

Regnbågsflaggan kommer vaja över Lundby i helgen som kommer. Vänsterpartiet yrkade på tisdagens SDN-möte i Lundby att stadsdelen skulle flagga med regnbågsfanan i alla stadsdelens verksamheter. Syftet är att markera mot nazistdemonstrationen som genomförs av Nordiska motståndsrörelsen på lördag. Hela nämnden biföll Vänsterpartiets yrkande. – Det är en vacker symbol för alla människors lika rättigheter, säger Monika Djurner Vänsterpartistisk ledamot i SDN Lundby och den som la fram yrkandet för nämnden. – Det känns så klart underbart att vi kunde ta det här beslutet i en enig nämnd. Efteråt så pratade vi om det och alla var överens om att...

Inga nazister i Göteborg – kom med i protesterna

Den​ ​30:e​ ​september​ ​kommer​ ​nazistiska​ ​Nordiska​ ​Motståndsrörelsen​ ​till​ ​Göteborg​ ​för att​ ​manifestera.​ ​Deras​ ​ideologi​ ​har​ ​som​ ​mål​ ​att​ ​nedmontera​ ​demokratin,​ ​begränsa yttrandefriheten​ ​och​ ​inskränka​ ​de​ ​mänskliga​ ​rättigheterna.​ ​Med​ ​våld,​ ​om​ ​de​ ​måste. Det​ ​är​ ​allas​ ​vårt​ ​ansvar​ ​att​ ​stoppa​ ​dem. Nazistiska​ ​Nordiska​ ​Motståndsrörelsen​ ​är​ ​en​ ​organisation​ ​som​ ​är​ ​ett​ ​direkt​ ​hot​ ​mot demokratin.​ ​De​ ​använder​ ​hot​ ​och​ ​våld​ ​mot​ ​de​ ​som​ ​motsätter​ ​sig​ ​dem​ ​och​ ​mot​ ​de​ ​som​ ​enligt deras​ ​rasbiologiska​ ​ideologi​ ​är​ ​“mindre​ ​värda”.​ ​Det​ ​handlar​ ​om​ ​afrosvenskar, HBTQ-personer,​ ​fackligt​ ​aktiva,​ ​muslimer,​ ​romer,​ ​funktionshindrade,​ ​flyktingar,​ ​judar, politiska​ ​motståndare,​ ​etc, säger Adriana Aires ordförande för Vänsterpartiet Göteborg. I​ ​Göteborg​ ​har​...

Vi måste fortsätta arbeta för fred!

Nato ut ur Sverige, är en av parollerna för det organisations överskridande nätverk som i veckan kraftsamlar för att demonstrera mot krigsövningen Aurora 17. Vänsterpartiet är en av 36 organisationer inom det nätverket och står bakom den folkliga opinion som inte vill se att Sverige ytterligare närmar sig Nato. Gertrud Ingelman är en av många Vänsterpartister som engagerar sig och lägger ner många timmar på att prata om Nato och den krigsövning som just nu pågår i Göteborgs skärgård. – Utländska trupper tillåts att träna krigföring på svensk mark. Det är ett brott mot Sveriges alliansfrihet, något som har varit...